Bez testovania na zvieratách

V dňoch 6. a 7. decembra 2016 usporiadala Európska komisia v Bruseli vedeckú konferenciu zameranú na diskusiu medzi vedcami a inými zainteresovanými stranami o tom, ako využiť najnovší pokrok v oblasti biomedicíny a v iných oblastiach pri zavedení vedecky kvalitných alternatív testovania, ktoré by vylúčili testovanie na zvieratách. Išlo o jeden zo štyroch programov, ktoré Európska komisia vytvorila ako odpoveď na iniciatívu európskych občanov s názvom Stop pitvaniu (Stop Vivisection). Viac než 400 vedcov z rôznych krajín a vedeckých oblastí sa podujalo zrevidovať prednosti a obmedzenia súčasných poznatkov a určiť, ako by sa dalo čo najviac urýchliť zavádzanie testovacích metód bez zvierat. Maurice Whelan, vedúci EURL-ECVAM (European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing) podotkol, že výmena názorov na tejto úrovni je veľmi dôležitým krokom ku skutočnému regulačnému akceptovaniu a zavedeniu alternatívnych metód.

JK

foto Pixabay

Komentáre