Blízkozemských asteroidov pribúda

Vďaka dvom úspešným vyhľadávacím programom sa počet blízkozemských asteroidov už prehupol cez hranicu 15 000 objektov. Lov na asteroidy pokračuje.

Všetky známe blízkozemské asteroidy (NEA) sú označené červenou farbou, riziko zrážky s nimi je malé. Asteroidy z hlavného pásu sú nakreslené zelenou. Slnko je žltá hviezdička uprostred a kružnice postupne od neho sú dráhy planét Merkúra, Venuše, Zeme a Marsu. Zdroj Minor Planet Center

V roku 1898, presnejšie 13. augusta 1898, Carl Gustav Witt objavil stredne veľký asteroid (už vieme, že jeho najväčší rozmer je 34 km), ktorý obiehal okolo Slnka oveľa bližšie ako jeho dovtedy známi spolupútnici. Asteroid nazvali Eros a počas svojho 1,8 roka dlhého obehu križuje dráhu Marsu a môže sa priblížiť k Slnku na 1,13 AU (170 miliónov km), pričom AU – astronomická jednotka, 149,6 milióna km, je stredná vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom.

Špeciálne vyhľadávacie programy

Od tohto skromného začiatku sa začal rozvíjať hon na blízkozemské asteroidy. To sú tie, ktoré sa dostávajú k Slnku bližšie než 1,3 AU. Tento lov na NEA (Near Earth Asteroids, blízkozemské asteroidy) sa vyvíjal od jednotlivých sporadických náhodných objavov až po špeciálne vyhľadávacie pozorovacie programy, ktoré každý mesiac priniesli objavy stovky nových objektov. Nedávno International Astronomical Union’s Minor Planet Center (Centrum Medzinárodnej astronomickej únie pre asteroidy) oznámilo objav asteroidu 2016 TB57. Týmto objavom dosiahol počet NEA v katalógu MPC (Minor Planet Center) novú hranicu: 15 000. A počet novoobjavených asteroidov ďalej rastie. Astronómovia, ktorí spolupracujú na programe Catalina Sky Survey, založeného NASA, objavili asteroid 2016 TB57 13. októbra 2016, keď sa približoval k Zemi. Ide o dosť malé teleso, s rozmermi 15 až 35 metrov, ktoré preletelo okolo nás 31. októbra 2016 v úctivej vzdialenosti 2 010 000 km (čo je viac než 5-násobok vzdialenosti Mesiaca od Zeme). Väčšinu blízkozemských asteroidov objavili v blízkosti Zeme. Vo všeobecnosti sú veľmi malé na to, aby sa dali zaregistrovať ďaleko od Zeme a väčšinou ich astronómovia objavia asi tak týždeň predtým, než prekĺznu popri našej planéte. Práve v dňoch ich najväčšieho priblíženia sa k Zemi ich vyhľadávajú špeciálne programy.

Amor, Apollo, Aten a Atira

Astronómovia zaoberajúci sa dynamikou delia NEA do štyroch typov, z ktorých každý je pomenovaný podľa prototypu skupiny.

Rýchlosť objavovania blízkozemských asteroidov v posledných rokoch značne stúpla. Väčšina ich je však malých. Zdroj NASA/JPL

Asteroidy skupiny Amor (napríklad asteroid 433 Eros) križujú dráhu Marsu a nepribližujú sa k Slnku bližšie než na 1,017 AU, čo je vzdialenosť Zeme od Slnka v aféliu – najvzdialenejšom bode jej dráhy. Asteroidy z triedy Apollo majú polosi dráh (teda strednú vzdialenosť od Slnka) väčšie než 1,0 AU, ale križujú dráhu Zeme pri svojom najväčšom priblížení k Slnku. Skupina nazývaná podľa asteroidu Aten má veľké polosi menšie než 1 AU, ale ich dráhy pretínajú dráhu Zeme, pretože perihéliová (t. j. najmenšia) vzdialenosť Zem a Slnka je 0,983 AU. Pri nedávnej štatistike MPC vykázalo 6 537 NEA typu Amor, 7 449 typu Apollo a 1 120 typu Aten. Aféliové asteroidy, alebo skupina NEA označovaná podľa jej člena Atira, je najnovšia a najmenšia skupina – má potvrdených len desiatky členov – a celé ich dráhy ležia vnútri dráhy Zeme.

Riziko zrážky so Zemou

S toľkými asteroidmi prelietavajúcimi okolo by ste si mohli myslieť, že naša Zem je vo veľkom nebezpečenstve a kedykoľvek môže dôjsť ku kolízii. Vo vesmíre je však pre tieto telesá dostatočný priestor a žiadne špeciálne vyhľadávacie programy objekt, ktorý by nás ohrozoval pri budúcich desiatkach priblížení s pravdepodobnosťou vyššou než 1 : 1 000, neobjavili. Napríklad asteroid 2011 AM37 má pravdepodobnosť zrážky so Zemou  približne 1 : 15000. Okrem toho je dlhý len asi štyri metre, čo je tak málo, že by po prelete atmosférou sotva z neho niečo dopadlo. Jeho veľkosť je na hranici medzi asteroidom a meteoroidom.

RNDr. Zdeněk Komárek

Komentáre