Bohaté ekosystémy zvládnu aj ťažšie environmentálne narušenia

Vedci si myslia, že výskumom počtu druhov rastlín v ekosystéme, ako aj určením, ktoré z nich dokážu zastúpiť druhy vystavené environmentálnym problémom, sa dá určiť zraniteľnosť ekosystému voči nepredvídaným environmentálnym záťažiam. Určenie zraniteľnosti ekosystémov je nevyhnutné, ak chceme ekosystémy na našej planéte účinne chrániť.

Environmentálne narušenia zvyknú byť spôsobované poľnohospodárstvom, lesníctvom, ťažbou nerastných surovín, záplavami, či suchami. Nadmerný tlak, spôsobený vážnymi narušeniami dokáže vážne ohroziť stabilitu a odolnosť ekosystémov. Na lužných lesoch španielskeho riečneho údolia vedci otestovali a následne porovnali viacero aspektov biodiverzity.
Daniel Bruno z Univerzity v Umeå uviedol, že na lužných lesoch skúmali existujúce druhy rastlín, ich rast, ich vzájomnú podobnosť, alebo rozdielnosť, ako aj ich reakcie na environmentálne záťaže. Ukázalo sa, že odolnosť voči environmentálnym problémom bola najlepšie určovaná množstvom rastlín s podobnými charakteristikami. To znamená, že tento faktor by mal hrať hlavnú úlohu pri meraní odolnosti ekosystému voči narušeniam. Spomínaný faktor tiež pomáha určiť aké druhy majú potenciál nahrádzať existujúce druhy v prípade ich vyhynutia.
Voľne tečúce rieky v čistej prírode mali vďaka bohatej biodiverzite a množstvu podobných rastlín najstabilnejšie lužné ekosystémy. Naproti tomu poľnohospodárstvo predstavuje pre lužné lesy najväčšiu hrozbu.

Ján Kľučár
Foto pixabay