Vymieranie druhov

Cesta k nášmu chápaniu vymierania druhov má fascinujúcu históriu, takmer ako samotný fenomén vymierania. Ide o prirodzený proces, ktorý nevyhnutne formoval prírodu v geologickej minulosti. Nie je však vymieranie ako vymieranie, či dokonca vyhubenie. Pochopením toho, ako a prečo dochádzalo k vymieraniam v minulosti, máme… pokračuj

Klub astronómov

Zaujímate sa o najnovšie poznatky z výskumu vesmíru? S nadšením sledujete úspechy súčasnej kozmonautiky? Radi pozorujete nočnú oblohu? Potom je Klub astronómov ako stvorený pre vás. Ide o voľnočasovú aktivitu organizovanú Prírodovedným múzeom Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Stretnutia prebiehajú formou vedecko-populárnych prednášok od… pokračuj

Prekvapujúca fyzika

Kniha je zábavným sprievodcom plným faktov o zázrakoch fyzikálneho sveta. Obsahuje viac ako 100 otázok a odpovedí určených na uspokojenie zvedavosti, pobavenie aj poučenie. Ktorú Nobelovu cenu museli odliať dvakrát? Nobelova cena je najprestížnejšie vyznamenanie, aké môže ktorýkoľvek vedec získať. Dokazuje, že jej nadobúdateľ vykonal… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. mája 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku: Kto ako prvý použil slovo atlas na pomenovanie súboru máp? zaradíme vás do žrebovania o knihu Petra Snowa: Dejiny sveta – mapa za mapou z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk… pokračuj

Mapa za mapou

Odpoveď na to, čo sa dialo v minulosti, sa dá nájsť v dejinách vyrozprávaných prostredníctvom máp. Viac ako 140 špeciálne vytvorených máp zachytáva udalosti tak, ako sa odohrávali – či už na súši, alebo na mori. Milióny rokov ľudských dejín z obdobia pred písanými záznamami… pokračuj

Žrebovali sme výhercov súťaže 3/2023

V marcovej rubrike Čítanie z knihy sme sa vás pýtali: Kto je považovaný za tvorcu atomizmu? Z tých, čo nám napísali, že sú to grécki filozofi Leukippos či jeho žiak Démokritos, sme vyžrebovali Annu H. z Chlmca, Luciu B. z Nižnej Myšle a Tomáša D.… pokračuj

Astronomické kalendárium (máj 2023)

V máji je jar všadeprítomná. Príroda sa prebúdza a s ňou jasajú aj nadšenci nočnej oblohy či astronomických úkazov. Teplejšie noci prajú všetkým, ktorí by sa radi zapozerali na hviezdny koberec pretkaný Mliečnou cestou. Fotografov zláka najmä mimoriadne krásny a fotogenický oblúk našej Galaxie. Polotieňové… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 5/2023

V hlavnej téme májového čísla časopisu Quark sa Andrej Čerňanský z Prírodovedeckej fakulty UK venuje vymieraniu druhov, ktoré prirodzene formovalo prírodu v našej geologickej minulosti. Pochopením tohto procesu a rozdielov medzi vymieraním a vyhubením máme šancu chrániť súčasnú biodiverzitu. Vymieranie druhov Cesta k nášmu chápaniu vymierania… pokračuj

Vysoká matematika

Vysoká matematika akoby vedcov niekedy mentálne oddeľovala od bežnej spoločnosti. Na uchopovanie pojmov a rozhodovanie o pravdivosti (platnosti) ich dôsledkov totiž používajú veľmi presný a komplexný jazyk, ktorý nepotrebujeme pre každodenný život. Pravdou však je, že matematici sa neraz dostávajú ku koreňom aj globálnych spoločenských… pokračuj