Cena Vedec roka SR 2016 už po dvadsiatykrát ocení prácu výnimočných osobností slovenskej vedy

Záujem o prácu a prínos vedcov či technológov sa stáva čoraz citeľnejším aj u širokej verejnosti. Spoznať bližšie výsledky ich práce pomáha aj ocenenie Vedec roka SR, ktoré sa už tradične chystá aj v tomto roku. Aktuálne organizátori prijímajú nominácie. Mená tých najúspešnejších vedcov za predchádzajúci rok spoznáme v máji.   

Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú jubilejný 20. ročník súťaže ─ Vedec roka SR.

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov za prínosy ich vedeckého bádania.

Ocenenia za rok 2016 budú udelené v piatich kategóriách:

  1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého  výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka”.
  2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka”.
  3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník ─ realizátor významného „Technologického počinu“.
  4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec ─ výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol  v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.
  5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov ─ za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku.

 

Nominácie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. marca 2017 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže.  Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 16. mája 2017.

Štatút súťaže, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

Komentáre