Čo prezrádza parožie

Parožím srnčej zveri nazývame kostnaté výrastky, ktoré pravidelne každoročne vyrastajú na čelových výrastkoch – púčniciach.

Z čeľade jeleňovité (Cerviideae) nemá ani jeden druh takú rôznotvárnosť parožia ako srnec hôrny (Capreollus capreollus). Pri srnčej zveri môžeme vidieť niekoľko základných tvarov parožia (ihličiak, vidliak, šestorák), ale vplyvom rôznych faktorov vzniká množstvo odchýlok – anomálií. Väčšina anomálií vzniká  ako následok mechanického poškodenia, poranenia počas rastu, poruchy metabolizmu, nedostatku výživy, zlého zdravotného stavu alebo zlých poveternostných podmienok.

Porovnanie vylomenej púčnice srnčej zveri

Pátranie po príčinách

Cieľom práce bolo popísať možnosti a faktory ovplyvňujúce vznik a pravidelnosť výskytu anomálií parožia srnčej zveri ulovenej počas rokov 2014, 2015 a 2017 v okrese Bardejov a zistiť, čo prezrádza tvar parožia o oblasti výskytu srnca, o počasí a dostupnosti potravy počas rastu. Sledovali sme tvary parožia 358 srncov počas chovateľských prehliadok (roky 2015, 2016, 2018) Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove. Vyhodnocovali sme štandardný tvar, ktorý sa vyskytoval pri 313 jedincov a tvarové anomálie (pozmenené tvary, odchýlky od štandardu) pri 45 jedincov. Na základe týchto údajov sme hľadali oblasti s prevládajúcim štandardným tvarom, oblasti so zvýšeným výskytom anomálií a pátrali sme po ich dôsledkoch. Zastúpenie štandardného tvaru a anomálií je rovnomerne rozdelené v celom okrese Bardejov. To znamená, že sa nedá vybrať oblasť s nárastom anomálií v niektorej časti okresu. Porovnaním množstva a druhu anomálií v rokoch 2014 a 2015 sme zistili, že podmienky počas zimy (v období rastu parožia) boli pravdepodobne vhodné pre srnčiu zver, pretože v roku 2014 žiadny a v roku 2015 len jeden jedinec trpel zle zmineralizovaným parožím a ani jeden nevykazoval známky omrznutia hrotov parožia. No až 7 jedincov z roku 2017 vykazovalo znaky zlých poveternostných podmienok a zlej mineralizácie tým, že ich parožie malo tupé a poškodené hroty. V piatich prípadoch boli kmene buď ohnuté dopredu, alebo prekrížené.

Závery skúmania

Galéria rôznych druhov parožia

Vyhodnotením nerovnomerného vývoja púčnic sme dospeli k záveru, že zastúpenie tejto anomálie je v rámci sledovaných rokov podobné a trpia ňou tri až štyri jedince každý rok, celkovo 2,8 % z celkového počtu. Najväčšie zastúpenie z tvarových anomálií majú mechanické poškodenia (až 7,5 %)  ktoré sme rozdelili na poškodenie počas rastu parožia (4,5 %), poškodenie po vytlčení parožia (1,1 %) a poškodenie alebo vylomenie púčnice (1,9 %). Za túto anomáliu zodpovedá silný náraz na rôzne prekážky (do konára, do drôtu starého oplotenia, zrážka s autom a podobne), ktorý spôsobí zlomenie alebo vylomenie celej púčnice. Táto následne zrastie, ale parožtek pokračuje v raste iným smerom. Poškodenie parožka počas rastu (keď bol v lyku) spôsobuje zmenu tvaru rastu kmeňa alebo rast viacerých kmeňov. Sledovanie spôsobu života srnčej zveri na poliach, v lese a často aj pri cestách je zaujímavé počas celého roku. Som rada, že takouto prácou sa mi podarilo zistiť niečo viac nielen o tom, ako srncom rastú parožky, ale aj o tom, ako sa delia do skupín podľa štandardného tvaru alebo prečo sú parožky často zakrivené do jednej strany.

Text a foto Strom života

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 08/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre