Databáza odpadu z baní

3-6 banaOdpad z baní, ktorý je často toxický či rádioaktívny a nachádza sa v takmer každej krajine sveta, škodí zdraviu ľudí aj ekosystémov a je nevyhnutné venovať mu pozornosť. Príkladom je katastrofa z augusta 2015, keď sa odpadová voda z americkej bane Gold Creek dostala do rieky Animas v Colorade. Celá rieka sa sfarbila nezdravou svetložltou farbou. Karen Hudson-Edwardsová z Londýnskej univerzity navrhla vytvoriť celosvetovú databázu skládok odpadu z baní, ktorá by pomohla vyhodnotiť ich potenciálnu hrozbu pre atmosféru, pôdu či vodu. Vedci málo vedia o biochemickom správaní sa veľkého množstva látok z banského odpadu. Nachádza sa v ňom mnoho prvkov, ktoré sa v súčasnosti ťažia kvôli ich využitiu v moderných technológiách. Informácie o umiestnení, rozsahu, geochémii a mineralógii baní by výrazne pomohlo kvantifikovať možné zdroje, prepadliská, ložiská a kanály, ktorými sa odpad z baní môže šíriť. Je potrebné zhodnotiť aj vplyv klimatických zmien na hrozbu úniku tohto nebezpečného odpadu. Na vytvorenie databázy, ktorú Edwardsová navrhuje, stačia údaje z univerzitných štúdií, vládnych dokumentov a údaje od banských spoločností. Na skutočné zvýšenie povedomia ľudí o nebezpečenstve a ochrane pred banským odpadom bude potrebné aj sponzorstvo, spolupráca investorov, vládnych, mimovládnych a medzinárodných organizácií.

JK

Foto Pixaby

Komentáre