Decembrové tvorivé dielne vo FabLab-e

Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť FabLab ponúka aj v decembri priestor na oboznámenie sa s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

V stredu 4. 12. 2019 o 17.30 h sa v dielni FabLab CVTI SR na Ilkovičovej 8 v Bratislave bude konať seminár s názvom Humanoidný robot lilli. Seminár bude viesť Pavel Petrovič. Robot lIllI (čítaj: Lili) je humanoidný robot poskladaný z lepenkových dielcov vyrezaných na CNC stroji. Je teda pomerne lacný, ale na niektoré experimenty vyžadujúce, aby mal robot telo podobné človeku, to stačí. Ide pritom o open source riešenie, takže návod na jeho zostrojenie je široko dostupný. Robota predvedie prednášajúci, ktorý ho zostrojil a oživil. Pavel Petrovič je odborný asistent na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave. Venuje sa aj popularizačným aktivitám a súťažiam.

FabLab Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nachádza sa v budove Vedeckého parku Univerzity Komenského na Ilkovičovej 8 v Bratislave. Pracovníci FabLab-u sú k dispozícii každý pracovný deň pre všetkých záujemcov o zhmotňovanie svojich snov, na adrese www.fablab.sk aj mimo pracovných hodín.

Ing. Jozef Vaško
FabLab pri CVTI SR, www.fablab.sk

FabLab pri CVTI SR je partnerom FabLabNet – projektu realizovaného prostredníctvom programu interreg central europe spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

Komentáre