Energotel investuje milióny eur do svojej telekomunikačnej siete. Dodávateľom je Huawei

Neustále rastúci počet používateľov a súčasne nárast aplikácií internetu spôsobil enormný tlak na zvýšenie telekomunikačných a internetových kapacít. Energotel sa preto rozhodol investovať a rýchlosť jeho siete je po modernizácii až 10-násobne vyššia.  

Slovenská spoločnosť Energotel, ktorá na našom trhu pôsobí ako veľkoobchodný telekomunikačný operátor a ktorej optická sieť patrí k najväčším na našom území, kompletne zmodernizovala svoju IP/MPLS sieť. Celková investícia sa pohybuje do výšky troch miliónov eur, pričom zrýchlenie siete je historicky najvyššie. „Súčasná prestavba našej IP/MPLS siete umožní obrovský nárast kapacít, ktorým uspokojíme nielen potreby všetkých našich klientov, no zároveň zefektívnime celkové využitie našej optiky,“ uvádza Peter Bezecný, generálny riaditeľ Energotelu.

Za technologického partnera v tejto investícii si firma zvolila spoločnosť Huawei. „Ide o popredného svetového lídra, ktorého technológia je odskúšaná mnohými telekomunikačnými operátormi. So spoločnosťou úspešne spolupracujeme už od roku 2015,“ dodal na margo spolupráce Peter Bezecný.

Za nutnosťou modernizácie siete stálo viacero faktorov: vývoj internetových služieb, nárast nových aplikácií umožňujúcich prenos hlasu a videa, nástup LTE technológie, ako aj príchod viacerých nových zákazníkov zo segmentu telco do siete Energotelu. Objem prenášaných dát v dôsledku toho v posledných rokoch skokovo rástol, pričom sa za posledné obdobie ročne zvýšil až o 40 percent.

„V spoločnosti Energotel sme našli významného zákazníka pre naše IP technológie, a zároveň silného partnera pre telekomunikačné riešenia v energetickom sektore,“ zhodnotil spoluprácu Willi Song, Deputy Managing Director pre Huawei Českú republiku a Slovensko.

Slovenský telekomunikačný operátor Energotel začal s kompletnou obnovou svojej siete už v roku 2016. Po úspešnom uvedení do ostrej prevádzky pokračuje v rozvoji aj v tomto roku. Po modernizácii vďaka partnerstvu so spoločnosťou Huawei a využitiu jej technológie sa sieť Energotelu v súčasnosti stane jednou z najmodernejších na Slovensku. Zároveň sa v rýchlosti siete posunie na popredné miesta medzi hráčmi v telekomunikačnom sektore.  Celková obnova takzvanej chrbticovej siete trvala šesť mesiacov a bola realizovaná bez akéhokoľvek dosahu na kvalitu poskytovaných služieb.

Nová IP/MPLS sieť spoločnosti Energotel je vybudovaná technológiou IPoDWDM s kapacitou 200 Gbps, čím dokáže uspokojiť čoraz vyššie nároky na rýchlosť, kvalitu či kapacitu pre klientov. Pre garanciu vysokej dostupnosti služieb je dizajnovaná v kruhovej topológii.

Nová rýchlejšia chrbticová sieť je dostupná v lokalitách Bratislava SIX, Bratislava Sitel, Žilina, Prešov, Košice a Nitra. V roku 2017 má Energotel v pláne aj rozšírenie do lokalít Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš.

KDE VŠADE PÔSOBIA OPTICKÉ SIETE SPOLOČNOSTI ENERGOTEL (agregačná sieť)