FabLab a Archeodesign

V Dome umenia v Piešťanoch sa od 18. do 25. marca koná výstava automobilového dizajnu Autolinea Czechoslovakia 1949 – 1989. Výstava, ktorá vznikla s podporou Slovenského múzea dizajnu a FabLabu predstavila dielo štrnástich návrhárov – karosárov z tohto obdobia.

Vytlačené 3D modely áut robili veľkú radosť najmä deťom.

Návštevníci môžu obdivovať modely karosárskych kreácií a obrazy štylistických návrhov štrnástich designerov, deviatich zo Slovenska (Milan Bíroš, Jan Cína, Andrej Chotváč, Peter Chudý, Ivan Matušík, Pavel Mikšík, František Němec, Ján Oravec, Vladimir Enzo Žák), štyroch z Čiech (Otakar Diblik, Pavel Hušek, Václav Kasík, Václav Král) a jedného z Ruska (Vladimir Arjamov), ktoré sa nedostali do sériovej výroby. Dejiny autodizajnu sú v Česku aj na Slovensku veľmi pestré, na Slovensku však ešte vždy nie sú celkom zdokumentované. Objavovanie autorov, kresieb, fotografií, modelov a prototypov je detektívka a archeológia zároveň. Aj preto tento projekt autora Ing. arch. Petra Chudého, má názov Archeodesign s ambíciou presnejšie definovať bádateľskú činnosť v histórii automobilového dizajnu.

Projekt Archeodesign využíva aj modernú techniku z oblasti IT technológií. Ide o dokonalú archiváciu podkladov získaných skenovaním, ale aj zhotovovanie verných kópií nájdených modelov. Vo FabLabe Bratislava vytlačili 3D modely, ktoré po dokonalej a vernej povrchovej úprave približujú vzhľad navrhovaného modelu.

3D tlač umožňuje zhotoviť modely automobilov v prijateľnej mierke aj na základe grafických podkladov. Na základe náčrtov, skíc a trojpohľadových nákresov sa tak zhmotňujú predstavy návrhára, ktoré neprekročili fázu experimentálneho a porovnávacieho štádia.

Ing. Eva Kalužáková
Ing. Jozef Vaško
FabLab pri CVTI SR, www.fablab.sk

Foto Ing. arch. Peter Chudý


Autor a kurátor neobvyklej výstavy Ing. arch. Peter Chudý bol dlhoročným ilustrátorom časopisu Quark.