Fakulta informatiky PEVŠ otvára špecializované kurzy na zvýšenie IT zručností

Fakulta informatiky PEVŠ otvorí v letnom semestri 2016/17 pilotný projekt celoživotného vzdelávania pre študujúcich a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce.

Fakulta informatiky otvorí od 15. februára 2017 kurzy s nasledovným zameraním:

  • Počítačové siete
  • Programovanie GUI v Jave
  • Dizajn a testovanie používateľských rozhraní
  • Virtuálna a rozšírená realita
  • Riadenie podnikovej informatiky
  • Procesné riadenie
  • Trendy v IKT

Kurzy IT sa budú konať na PEVŠ, Fakulta informatiky, v Petržalke na Tematínskej 10 (pri Draždiaku). Vyučovať sa bude v blokoch po 4 až 6 hodinách, spolu 24 hodín, predovšetkým v sobotu, nakoľko predpokladáme záujem aj zamestnaných uchádzačov. Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom online prihlášky.

Výsledkom kurzu bude okrem zisku vedomostí v atraktívnom a perspektívnom IT odbore aj certifikát Akademickej Aliancie. Certifikát získajú tí študenti, ktorí úspešne absolvujú záverečný test. Študenti, ktorí získajú horšie ohodnotenie a budú mať záujem o certifikát, sa budú môcť prihlásiť na niektorý z ďalších termínov skúšky.

Cena za kurz:

  1. Fixná suma za kurz bez záverečného testu a možnosti získania certifikátu je 99 eur.
  2. Fixná suma za kurz ukončený testom s možnosťou získania certifikátu je 168 eur.

Kurz sa platí vopred a v cene je jeden opravný termín. Absolventovi kurzu, ktorý sa následne prihlási na riadne štúdium na FI PEVŠ, budú certifikované kurzy zohľadnené pri predmetoch riadneho štúdia.