Festival AMAVET má už 25 rokov

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vás pozýva na jubilejné finále súťaže – 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022. Podujatie sa bude konať v dňoch 7. a 8. novembra 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. Otvorenie festivalu AMAVET bude súčasťou otvorenia 19. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. novembra o 10.00 h.

Počas finále súťaže stretnete desiatky mladých ľudí – žiakov základných a najmä stredných škôl –, ktorí sa vo svojom voľnom čase neúnavne venovali tvorbe vedátorských projektov a postúpili z krajských kôl súťaže do celoslovenského finále v Bratislave.

Viac ako 70 žiakov bude prezentovať počas festivalu 55 projektov v rôznych vedeckých oblastiach. Niektoré vedátorské projekty sú aj z oblasti spoločenských vied. Napríklad dvojicu súťažiacich Daniela Duplinského a Slávku Jakubišinovú zo Strednej priemyselnej školy dopravnej (SPŠD) v Košiciach zaujímal prínos donáškových služieb. Máme za sebou obdobie pandémie kovidu, keď sme sa učili z domu, ale aj mnohé tovary a služby sme si objednávali elektronicky. Niektoré obchodné a reštauračné prevádzky sa premenili na doručovacie – donáškové služby. Zaujímalo nás, či sa po skončení obmedzení vrátime k pôvodným návykom a doručovacie služby zaniknú, alebo sa, naopak, budú ešte rozvíjať. Ako to ovplyvní ich podnikanie. Svoj projekt sme preto zamerali na donáškové služby v Košiciach a ich prínos a využívanie. Osobitne nás ako študentov SPŠD zaujímal aj prínos k ochrane životného prostredia, pretože väčšina týchto služieb je zameraná na doručovanie bicyklami, kolobežkami alebo pešo. Okrem zárobku je pre študentov pracujúcich pre donáškové firmy nezanedbateľná aj ich zlepšená kondícia. Počas Týždňa mobility v septembri 2022 sme urobili prieskum medzi spolužiakmi, ale zisťovali sme skutočný stav aj pomocou stránok a aplikácií jednotlivých donáškových služieb, vysvetľujú.

Klára Bauerová a Viktória Hasarová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove sa venovali vplyvu faktorov na nosnosť vajec kury domácej v domácom chove. Kura domáca je jedným z najrozšírenejších doma chovaných zvierat. Cieľom projektu bolo porovnať vplyv vonkajších faktorov, ako sú napríklad potrava, typ výbehu, počasie, fázy Mesiaca, vnútrodruhové a medzidruhové vzťahy na nosnosť sliepok. Porovnávali sme počet znesených vajec, ich hmotnosť, sfarbenie a celkový vzhľad v našich dvoch domácich chovoch – Veľký Šariš a Malý Šariš. Kura je našim domácim miláčikom už štvrtý rok, vďaka čomu sme mohli vyhodnotiť dlhodobo jej správanie. Pre nás obe je kura viac domácim miláčikom ako zvieraťom chovaným na hospodárske účely, a aj preto sme sa rozhodli sprístupniť informácie o nej širokej verejnosti.

Celoštátne finále je pre mladých vedátorov výbornou príležitosťou konzultovať svoje projekty s vedeckými kapacitami Slovenska, ktoré sú členmi odbornej hodnotiacej komisie. Pre tých najlepších je to odrazový mostík na rôzne vedátorské súťaže po celom svete. Odbornými garantmi súťaže sú slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied. Podujatie podporili hlavní partneri súťaže Nadácia Allianz a SEPS.

Program podujatia:

7. 11. 2022: 9.00 – 17.30 h prezentácie súťažných projektov žiakov pre verejnosť, hodnotenie projektov
8. 11. 2022: 9.00 – 11.30 h Science talks; 13.00 – 14.00 h vyhlásenie výsledkov

Mgr. Dávid Richter, výkonný riaditeľ FVAT
Foto AMAVET

Komentáre