Firmy na Slovensku objavujú výhody digitálneho podpisovania

Viac ako tri štvrtiny firiem považujú digitálne podpisovanie dokumentov za prínosné a 16 % mieni takýto systém najbližšie roky nasadiť.

Digitálne podpisovanie dokumentov využíva na Slovensku čoraz viac firiem a veľká väčšina z nich považuje takúto možnosť za užitočnú. Podľa prieskumu, ktorý urobila agentúra Gfk medzi IT manažérmi, riaditeľmi a majiteľmi firiem, využíva u nás v súčasnosti systém pre digitálne podpisovanie 38 % spoločností. Za prínosný ho považujú viac ako tri štvrtiny respondentov (78 %). Presne rovnakú mieru spokojnosti vyjadrili podniky aj so systémami pre digitalizáciu a manažment dokumentov, ktoré zvyknú byť základom pre zavádzanie digitálneho podpisovania.

Digitalizácia papierov vrátane digitálneho podpisovania má pre spoločnosti dve hlavné výhody. Prvou sú dosahované úspory. Napríklad ČSOB leasing zavedením elektronického podpisovania dokumentov znižuje spotrebu papiera a s ňou súvisiace náklady. Ročne dokáže ušetriť až 1,5 milióna listov papiera.

Druhý veľký prínos elektronického podpisovania spočíva v urýchlení obchodného cyklu a zvýšení úspešnosti uzavretých kontraktov. „Ak obchodník dokáže s klientom podpísať zmluvu okamžite, znižuje riziko, že si zákazník svoj záujem rozmyslí,“ vysvetľuje Tomáš Klimeš, obchodný manažér spoločnosti ANASOFT, ktorá vyvíja systém pre vlastnoručné digitálne podpisovanie SIGNATUS.

Systém umožňuje podpisovať zmluvy, objednávky alebo preberacie protokoly dotykovým perom priamo na obrazovku tabletu. Zaznamenaný vlastnoručný podpis vrátane biometrických prvkov následne spojí s podpisovaným dokumentom, ktorý sa tak môže ihneď preniesť na firemný server a sprístupniť kolegom na ďalšie spracovanie. Firmy vďaka tomu zefektívňujú prácu obchodníkov, zjednodušujú procesy asset manažmentu, aj spracovanie a správu dokumentov a v neposlednom rade znižujú náklady. Na Slovensku využívajú toto riešenie napríklad firmy Broker Consulting, Cetelem, ČSOB Leasing, Slovak Parcel Service či T-Systems.

Dobré skúsenosti s digitálnym podpisovaním sa odzrkadľujú aj na záujme podnikov, ktoré doposiaľ túto možnosť nevyužívajú. Prieskum, ktorý urobila agentúra Gfk pre konferenciu Infotrendy 2017 na vzorke vyše sto respondentov, mapoval nielen využívanie digitálnych technológií vo firmách, ale tiež plánované investície. Do riešení pre digitálne podpisovanie dokumentov mieni v najbližších 3 až 5 rokoch investovať na Slovensku 16 % spoločností. Najväčší záujem prejavili organizácie o cloudové (31 %) a mobilné riešenia (27 %), štvrtina chce tiež investovať do systémov pre digitalizáciu a manažment dokumentov.

SIGNATUS

SIGNATUS softvérové riešenie elektronických podpisov na mobilných zariadeniach ako napríklad tablet a smartphone. SIGNATUS je maximálne bezpečný na všetkých úrovniach a ľahko integrovateľný do existujúcej firemnej infraštruktúry. Riešenie je určené pre všetkých, ktorí chcú svoje papierové kancelárie zmeniť na bezpapierové.

Najviac túto vlastnosť najviac ocenia spoločnosti s veľkým počtom dokumentov, ako sú zmluvy, objednávky, servisné protokoly, žiadosti a iné typy dokumentov.