Francúzsko bude s Rosatomom testovať materiály pre reaktory budúcnosti

Výskumný ústav NIIAR, ktorý patrí do výskumnej divízie Rosatomu, podpísal s francúzskou výskumnou organizáciou CEA zmluvu o vykonávaní experimentov v unikátnom rýchlom reaktore BOR-60, ktorý prevádzkuje ústav NIIAR.

Reaktor BOR-60 NIIAR

Bude sa jednať o ožarovanie experimentálnych vzoriek absorpčných elementov pre demonštračný rýchly reaktor ASTRID chladený sodíkom, ktorý vyvíja ústav CEA spoločne s partnerskými ústavmi. Výsledky analýzy ožarovaných vzoriek poslúžia na overenie konštrukcie a funkcie absorpčných elementov.

„Experimenty realizované v ústave NIIAR majú veľký význam vo výskume pre reaktor ASTRID. V budúcnosti predpokladáme ďalšie rozšírenie spolupráce s NIIAR, ktorý má všetku nevyhnutnú infraštruktúru na ožarovanie nami požadovaných materiálov,“ povedal Francois Gauche, riaditeľ oddelenia jadrovej energetiky v CEA.

„Inštitút CEA je jedným z našich kľúčových zahraničných partnerov. Nová zmluva predstavuje dôležitý krok v rozvoji vedeckovýskumnej spolupráce ruských a francúzskych jadrových odborníkov a logické pokračovanie experimentálnych prác vykonávaných dlhé roky ústavom NIIAR pri testovaní konštrukčných materiálov,“ komentuje zmluvu riaditeľ ústavu NIIAR, Alexandr Tuzov.

Rýchle reaktory chladené sodíkom sú označované za najperspektívnejšiu koncepciu radenú do IV. generácie a očakáva sa od nich zaistenie dlhodobej udržateľnosti svetovej jadrovej energetiky.

Narozdiel od súčasných vodou chladených reaktorov majú rýchle reaktory veľa výhod, ktoré umožňujú efektívne uzavrieť jadrový palivový cyklus. V tomto prípade vďaka plnému zužitkovaniu uránu (tj. izotopov 235 i 238) v rýchlych množivých reaktoroch bude možné podstatne zväčšiť surovinovú základňu jadrovej energetiky a zároveň výrazne zmenšiť objem vznikajúceho rádioaktívneho odpadu. Rusko prevádzkuje jediné energetické rýchle reaktory na svete (BN-600 a BN-800 v Belojarskej jadrovej elektrárni), vďaka čomu zaujíma poprednú pozíciu vo vývoji tohoto typu reaktorov.

Výskumný ústav NIIAR (Naučno-issledovatělskij institut atomnych reaktorov) je najvýznamnejším ruským výskumným a experimentálnym centrom v oblasti jadrovej energetiky. Má niekoľko výskumných jadrových reaktorov vrátane reaktoru BOR-60, ktorý je v prevádzke od roku 1969. Tento reaktor je určený na experimenty overujúce projektové a konštrukčné riešenia rýchlych reaktorov.