6 Plechárske opravy, flekovanie, cínovanie, spevnenie okraja dna hrnca