Inteligentné učenie a zábava

Zážitkové centrum vedy (ZCV) Aurelium v Bratislave je miesto, kde sa teória mení na prax a kde sa stále niečo deje aj vďaka spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského. V ZCV sa poznanie a objavovanie mení na inteligentnú zábavu.

Po období odlúčenia a izolácie a následne letného oddychového tempa sme sa prehupli do rušnej jesene. Toto obdobie vždy prináša nové možnosti, výzvy a spolupráce. Spoluprežívanie nadšenia pre vedu sa spája najmä s akademickou pôdou dvoch univerzít, s ktorými ZCV Aurelium nadviazalo príjemnú spoluprácu.

Jesenné novinky

Robot KUKA v Ústave robotiky a kybernetiky, foto Ing. Marián Tárnik, PhD

Robot KUKA je všeobecne známy ako priemyselný robot. Pre Aurelium bol robot naprogramovaný tak, aby dokázal poskladať autíčko zo stavebnice Lego®. O jeho naprogramovanie a optimalizáciu sa postarali študenti Lukáš Gajdoš a Michal Hagara pod dozorom prof. Ing. Františka Duchoňa, PhD., na Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Robotická sekcia v ZCV je demonštráciou rôznorodého využitia robotov nielen v priemysle, ale aj v iných odvetviach. Ďalšou novinkou v centre vedy je elektrický monopost, ktorý navrhli, vyvinuli a zostrojili študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Združenie študentov STUBA Green Team funguje od roku 2009 a venuje sa stavaniu elektrických monopostov. Jeden z posledných prototypov formuly Model SGT-FE 19 má výkon 120 kW, hmotnosť 240 kg a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3,1 sekundy. Iniciatíva študentov STUBA Green Team je podporená dobrým zázemím akademickej pôdy STU a s podporou širokej partnerskej základne môžu vznikať kvalitné výstupy, s ktorými študenti reprezentujú Slovensko aj v zahraničí na medzinárodných súťažiach.

Klára Velmovská a fyzikálne pokusy pre najmenších, foto Stanislav Griguš

Na jeseň sa v ZCV Aurelium bude konať séria populárno-vedeckých interaktívnych prednášok. Sedieť v prednáškovej sále matfyzu možno neznie veľmi lákavo a zábavne, no prednášajúci na FMFI UK naozaj vedia študentov zaujať. Často používajú veľmi nekonvenčné prístupy výkladu učiva a prednášky sa stávajú skutočným zážitkom. Série vystúpení popredných odborníkov budete môcť vidieť a počuť aj v ZCV. Témy a presné termíny prednášok budú zverejnené na stránke www.aurelium.sk a na Facebooku: @centrumvedy, @MatFyzJeIn.

Z učebne do praxe

Foto STUBA Green Team

MatFyzJeIn je popularizačná iniciatíva propagačného oddelenia a študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Popularizačné náučné aktivity, ktoré chystajú v Aureliu, sa týkajú viacerých oblastí. Návštevníkov budú čakať rôzne tematické dočasné výstavy, napríklad o vizuálnej kráse matematiky. Aj čísla a vzorce vedia vytvoriť esteticky príťažlivé zobrazenia. Na základe spolupráce medzi Národným centrom popularizácie vedy a techniky a FMFI UK vznikla iniciatíva na poli popularizácie vedy. Študenti učiteľských študijných programov FMFI UK budú mať možnosť v ZCV realizovať experimentálne časti svojich záverečných prác. Aurelium bude slúžiť v podstate ako inkubátor budúcich učiteľov. Benefitom pre návštevníka centra vedy budú nové interaktívne sprievodné programy a vzdelávacie aktivity. Pedagógovia ocenia kvalitné a atraktívne pracovné listy, s ktorými budú môcť ďalej rozvíjať teoretické učivo. Všetky tieto čiastkové aktivity majú okrem vedecko-popularizačného rámca aj zámer prehlbovať v študentoch stredných škôl záujem o štúdium matematiky, fyziky a informatiky.

Text a foto Martina Ivičič, ZCV Aurelium

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.