Inteligentný odev

Nosnou časťou inteligentného odevu budúcnosti zo Žiliny je elektrovodivá priadza.

Odev budúcnosti už nebude iba kus oblečenia, ktorý človeka len chráni a skrášľuje, ale aj inteligentné zariadenie, ktoré môže zabezpečovať rôzne ďalšie funkcie. Oblečenie dokáže zaznamenať teplotu prostredia, svietiť, sledovať životné funkcie človeka, prípadne môže meniť farby a vzory. Toto umožňujú nové textilné vlákna a z nich vyrobené textílie, ktoré sú schopné reagovať na vonkajšie podnety tým, že sú do nich vložené elektronické zariadenia alebo inteligentné materiály. Tím vedeckovýskumných pracovníkov z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a zo spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX vytvoril funkčný prototyp inteligentného odevu. Je určený na snímanie biologických údajov človeka, hlavne srdcovej činnosti – EKG signálu. Nosnou časťou inteligentného odevu je elektrovodivá priadza, ktorá je priamo zapracovaná do pleteniny tohto oblečenia a slúži na vytvorenie EKG elektród a vodivých ciest pre napájanie aktívnych častí odevu a prenos snímaných údajov. Súčasťou riešenia sú tiež elektronické obvody zabezpečujúce spracovanie meraných údajov, ich bezdrôtový prenos do mobilných zariadení a tiež aplikácia vyvinutá na analýzu, vyhodnotenie a archiváciu meraných signálov. Prototyp inteligentného odevu na snímanie elektrokardiogramu v reálnom čase je výsledkom spoločného úsilia multidisciplinárneho tímu, spojením práce expertov z oblastí textílií, elektrotechniky, biomedicíny a informačných a komunikačných technológií, ocenil prácu celého tímu profesor Janoušek, zodpovedný riešiteľ projektu APVV-14-0519 INTELIGENTEX. Na galavečere obnovenej výstavy Trenčín – mesto módy koncom septembra odborná porota súťaže Zlatá Fatima ocenila prototyp výrobku Inteligentný odev na snímanie EKG signálu v reálnom čase cenou za nové technológie Zlatá Fatima 2017.

R
Foto UNIZA

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.