Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020

Vedci pod hlavičkou občianskeho združenia Preveda spustili už XII. ročník unikátnej interaktívnej konferencie určenej prevažne pre mladých vedcov. 

Platformu na prezentáciu výsledkov vedeckých štúdii a výmenu poznatkov prinášajú v čase, kedy majú mnohí z vedcov a študentov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 obmedzené možnosti prezentovať svoje vedecké práce.

Organizátori konferencie sú presvedčení, že práve veda a poznanie sú alfou a omegou našej budúcnosti, o to viac práve v tomto čase kedy je na prácu vedcov z celého sveta sústredená obrovská pozornosť a očakávania.

Interaktívna konferencia ponúka popri prezentácii odborných prác aj vedecký dialóg prostredníctvom diskusie pod jednotlivými príspevkami a tým poskytuje priestor pre konzultácie a výmenu nových poznatkov.

Deadline pre prijímanie vedeckých abstraktov, ako aj posterov je do 1. mája 2020. Zmenou v porovnaní s minulým ročníkom je ich priebežné publikovanie v poradí, ako ich organizátori dostanú.

Registrácia do konferencie je aktuálne sprístupnená pre všetkých vedcov a študentov zdarma.

Link pre prihásenie do konferencie: www.preveda.sk/conference