Jubilujúce sondy

Voyager 1, foto NASA

Nedávno uplynulo 40 rokov odvtedy, čo na nočnú oblohu vyleteli dve sondy Voyager. NASA ich poslala na dlhú a náročnú misiu – mali preskúmať vonkajšie planéty Slnečnej sústavy. Tieto sondy doteraz sledujú prostredníctvom Deep Space Network (DSN). Sieť pozostáva z troch výskumných staníc rozmiestnených v austrálskej Canberre, v kalifornskom Goldstone a v španielskom Madride. Sledovanie sond Voyager však nie je jediným cieľom DSN. Tento systém poskytuje NASA aj iným vesmírnym agentúram nepretržitú a obojsmernú komunikáciu so sondami v každom kúte Slnečnej sústavy. V súčasnosti je canberrský Deep Space Communication Complex jediným zariadením, ktoré má správne vybavenie aj polohu na to, aby mohlo komunikovať s oboma sondami. Tie už dávno zanechali vonkajšie planéty Slnečnej sústavy za sebou a teraz smerujú rôznymi smermi do hĺbok našej galaxie. Doteraz nám však posielajú údaje a zodpovedajú otázky, o ktorých sme pred 40 rokmi ani nevedeli, že by sme sa ich raz chceli spýtať.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.