Júlový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali júlový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť v tlačenej verzii Quarku na strane 54.

1. Na našom území sa najviac rozhľadní nachádza

a) v Banskobystrickom kraji

b) v Žilinskom kraji

c) v Trnavskom kraji

d) v Trenčianskom kraji

2. Medzi rozhľadňami, ktorých je v súčasnosti na Slovensku vyše 140, dominujú stavby

a) z dreva

b) z ocele

c) z kameňa

d) z tehly

3. Jednorazové doručovacie drony od firmy Logistics Gliders, ktoré môžu v budúcnosti nahradiť poštárov, unesú viac ako

a) 200 kg

b) 400 kg

c) 700 kg

d) 900 kg

4. Prvý úspešný let na mesiac odštartoval

a) 16. júla 1969

b) 20. júla 1969

c) 21. júla 1969

d) 24. júla 1969

5. Posledný let programu Apollo a zatiaľ posledný let človeka na mesiac mal poradové číslo

a) 15

b) 16

c) 17

d) 18

6. Po mesiaci kráčalo celkovo

a) 12 pozemšťanov

b) 14 pozemšťanov

c) 16 pozemšťanov

d) 18 pozemšťanov

7. Unikátnou vlastnosťou nového supravodivého drôtu, ktorý vyvíjajú vedci zo Slovenskej akadémie vied, je

a) tenkosť

b) vysoká pevnosť

c) ultravodivvosť

d) ultraľahkosť

8. Zo všetkých známych supravodivých materiálov je najľahším supravodičom

a) niób-titán

b) niób-cín

c) oxid hlinitý

d) borid horečnatý

9. Tento rok oslavuje organizované včelárstvo na Slovensku

a) 80 rokov

b) 100 rokov

c) 120 rokov

d) 150 rokov

10. Včelári na Slovensku majú k dispozícií bohaté a rozmanité zdroje včelej pastvy, pričom sa využíva asi len

a) 10 %

b) 20 %

c) 30 %

d) 40 %

11. Najväčšie zo všetkých súčasných zariadení ESO s názvom Very Large Telescope tvoria

a) 3 ďalekohľady

b) 4 ďalekohľady

c) 5 ďalekohľady

d) 6 ďalekohľadov

12. Vzácny druh naidky žijúci v stojatých vodách NPR Jurský Šúr sa volá

a) Chaetogaster diastrophus

b) Nais behningi

c) Bratislavia palmeni

d) Nais elinguis

13. Jazvečí brloh môže dosahovať hĺbku až

a) 1,5 m

b) 3 m

c) 4 m

d) 5 m

14. Hlavným stimulom pre komáre pri hľadaní ľudskej obete je

a) vydychovaný oxid uhličitý

b) telesný pach

c) teplo

d) vlhkosť

15. Zo všetkých známych látok má najnižší bod varu

a) vodík

b) dusík

c) hélium

d) kyslík

16. Teóriu elektromagnetických polí založenú na celkom novom pojme elektrických a magnetických siločiar vytvoril v 19. storočí

a) Hans Ørsted

b) Michael Faraday

c) André-Marie Ampère

d) Henri Cavendish

17. Nedostatok kyslíka v tele označujeme termínom

a) hypotenzia

b) hyperventilácia

c) hypoxémia

d) hypoxia

18. Približne polovica z priemernej svetovej produkcie jabĺk pripadá na

a) USA

b) Čínu

c) Indiu

d) Poľsko

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 07/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

 

Komentáre