Kábel pre fúzny reaktor

Vedci z Nemecka a Švajčiarska vyvinuli nový supravodivý kábel CroCo.

34-35-superconductor-c-2Jedným z perspektívnych zdrojov energie je energia, uvoľňovaná pri zlučovaní (fúzii) ľahkých atómových jadier – takouto reakciou získava energiu Slnko. Vedci sa už desiatky rokov snažia vytvoriť na Zemi akési umelé Slnko, teda termojadrový fúzny reaktor. Vytvoriť podmienky na dosiahnutie riadenej fúzie vo vhodnom reaktore však nie je jednoduché a vo všeobecnosti sa nepredpokladá, že stabilne fungujúce elektrárne na báze jadrovej fúzie budú do činnosti uvedené pred rokom 2050. Za predstupeň ku komerčným fúznym elektrárňam sa považuje experimentálny reaktor ITER, financovaný zo zdrojov Európskej únie, ktorý patrí medzi najdrahšie vedecké projekty na svete. Na udržanie horúcej plazmy v reaktore je potrebné mimoriadne silné magnetické pole. To vytvárajú  supravodivé cievky, cez ktoré tečú prúdy až 68 000 ampérov. Tím vedcov z Inštitútu pre technológie v nemeckom Karlsruhe (KIT) v spolupráci so Švajčiarskym centrum pre plazmu (SPC) vyvinul jednoduchšie a energeticky efektívnejšie supravodivé káble, než sa používali doteraz. Nový kábel, ktorého prierez pripomína kríž, dostal názov CrossConductor – v skratke CroCo. Kábel tvoria supravodivé pásy rôznej šírky, ktoré sú po celej dĺžke pospájkované, vložené do medenej rúrky a v nej zaliate spájkou. Okrúhly prierez káblov je veľkou výhodou pri ďalšej manipulácii. Supravodivé káble však musia byť chladené na teplotu približne –200 ºC. Spomenuté inštitúcie v Karlsruhe i Švajčiarsku dostali za vývoj inovatívneho supravodivého kábla cenu SOFT innovation prize Európskej únie v oblasti výskumu jadrovej fúzie, dotovanú sumou 50 000 eur.

RM

Foto KIT

Komentáre