Káble pre atóm

Z pohľadu technológie a spoľahlivosti predstavujú káble pre jadrové elektrárne špičku vo svojej oblasti. Musia vydržať 40 rokov náročnej prevádzky. Platí to aj pre hybridné káble, ktoré spájajú niekoľko funkcií do jedného zväzku.

Dvojica blokov Novovoronežskej jadrovej elektrárne s reaktormi typu VVER-1200.

Jadrové elektrárne patria medzi najnáročnejších zákazníkov, čo sa týka parametrov odoberaných produktov, aj množstva dokumentácie, ktorá dokladá, že dané výrobky skutočne požadované parametre spĺňajú. Pri kábloch sa okrem elektrických prenosových vlastností počas certifikácie testuje aj odolnosť proti teplu, radiácii a chemikáliám.

Spoľahlivosť, odolnosť a inovácia

Výsledkom hodnotiaceho procesu trvajúceho aj niekoľko rokov je kábel, ktorý si svoju prevádzkovú schopnosť zachová aj po 40 rokoch prevádzky a vážnej havárii jadrového zariadenia. Z pohľadu mimoriadnych udalostí predstavuje pre káble najväčšie riziko hypotetická havária, pri ktorej vznikne trhlina v hlavnom cirkulačnom potrubí. V tomto potrubí prúdi voda s teplotou asi 300 °C pod tlakom približne 15 MPa a ak má prasklina väčšie rozmery, uniká veľké množstvo vody a v reaktorovej hale prudko vzrastá tlak a teplota. Na káble tiež pôsobia rôzne prímesi, ktoré sú vo vode rozpustené. Chladenie reaktora však musí pokračovať, pretože cez káble tečie elektrický prúd do čerpadiel, ktoré zaisťujú cirkuláciu chladiacej vody a dopĺňajú unikajúcu vodu. Na zvládnutie tohto scenára je nevyhnutné, aby káble spĺňali vysoké nároky, ktoré sú na ne kladené a ktoré sa overujú simulovaním pri náročných testoch. Vo februári 2017 uviedol Rosatom v Novovoronežskej JE-II do komerčnej prevádzky prvý blok generácie III+ na svete, ktorý používa káble a hermetické káblové priechodky vyrábané spoločnosťou Kabelovna Kabex v Holýšove pri Plzni. Generácia III+ je označenie používané pre najmodernejšie jadrové bloky, ktoré sa vyznačujú väčšou prevádzkovou bezpečnosťou a lepšou ekonomikou. Káblové priechodky sa nachádzajú na rozhraní hermetických priestorov, v ktorých sa nachádza reaktor a ďalšie komponenty primárneho okruhu, a bránia teplotnému, tlakovému, ale predovšetkým radiačnému úniku. Do Novovoronežskej JE-II sme dodali priechodky v rokoch 2014 a 2015 v celkovom počte 351 kusov. Bol to pre nás významný kontrakt, pretože nám poskytol prvú referenciu s produkciou pre jadrové elektrárne generácie III+, ktorá je z technologického hľadiska oveľa náročnejšia než doterajšie jadrové elektrárne. Oproti nim musia mať hermetické káblové priechodky o polovicu dlhšiu životnosť, teda 60 rokov, čo nás vo vývoji a výrobe posunulo ďalej. V súvislosti s novými projektmi výstavby jadrových elektrární to pre nás znamená ďalšie potenciálne kontrakty, uvádza obchodný riaditeľ Kabelovny Kabex pre trhy Ruskej federácie a SNŠ Zdeněk Tošner.

Inovatívne hybridné káble

Nízkonapäťové hermetické káblové priechodky, pohľad do výroby.

Veľký technologický potenciál skrývajú takzvané hybridné káble, ktoré pod jedným plášťom kombinujú rôzne typy káblov. Pretože existuje veľké množstvo kombinácií káblov a materiálov, je nevyhnutné, aby vznikali presne na mieru danému použitiu. Ide napríklad o káble k bezpečnostným kamerám, ktoré majú pod jedným plášťom koaxiálny kábel na prenos videosignálu, silový kábel na napájanie kamery a slaboprúdový na jej ovládanie. Ďalším príkladom je kábel ku kamere na diagnostiku ťažko prístupných kanalizačných potrubí, ktorý naviac obsahuje ešte sklolaminátový prút. Ten je ťažko ohýbateľný, takže uľahčuje zavádzanie kábla do potrubia a bráni jeho skrúcaniu a lámaniu.

Jeden senzor na celý tunel

Nové možnosti prinášajú hybridné káble so špeciálnymi optickými káblami a s možnosťou merať po celej dĺžke určité fyzikálne veličiny, takže fungujú ako veľmi dlhý snímač. Napríklad keď jeden zo senzorických káblov meria teplotu, čo je výhodné pre tunelové stavby, lebo jediný senzor meria rozloženie teploty po celej dĺžke tunela.

Vladislav Větrovec
Foto Rosatom