Keď víťazia všetci

V novembri sa skončil Týždeň vedy a techniky na Slovensku a s ním aj jedno z hlavných podujatí Festival vedy a techniky AMAVET 2018.

Jeho 21. ročník bol od 8. do 9. novembra 2018 oslavou a prezentáciou najlepších projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmich krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY.

Najlepší do sveta

Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažilo v jedenástich kategóriách. Prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov obhajovali svoje bádateľské poznatky pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže: Intel ISEF (USA), EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSET Expo-Sciences International (Spojené arabské emiráty) a na ďalších súťažiach. Úspešní súťažiaci získali aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien. Ako uviedol v hodnotení predseda odbornej komisie a súčasne predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., vzhľadom na vysokú odbornú úroveň všetkých projektov a limitovaný počet cien sa porota rozhodla udeliť aj Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET pre 18 projektov.

Ocenenie dobrovoľníkov

Ocenení boli aj organizátori. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila 28-ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku, Cenu za vedu a techniku za rok 2018 v kategórii Popularizátor vedy – za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to ocenenie práce stovky dobrovoľníkov v 55 kluboch po celom Slovensku s takmer 4 500 členmi. Po prvýkrát v 21-ročnej histórii Festivalu vedy a techniky AMAVET podporilo mladé slovenské talenty v prírodných a technických vedách Európske laboratórium pre časticovú fyziku CERN. Druhý novembrový týždeň bol totiž zároveň vo švajčiarskej Ženeve aj Týždňom mieru. Odtiaľ zástupcovia CERN-u zavítali na Slovensko, a tak symbolicky priniesli okrem špičkovej vedy, výskumu a technológií aj odkaz o vede pre mier, ktorého je CERN samotným stelesnením. Ambasádorka CERN-u Barbora Bruant Gulejová povedala, že obrovská energia, ktorú cítiť sálať zo súťažiacich, ale aj organizátorov je symbolická pre pokračovanie spolupráce s AMAVET-om. Festival vedy a techniky AMAVET 2018 bol už tretí rok súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika, ktoré mali aj spoločné otvorenie. Súťažiaci žiaci tak mohli pocítiť, že veda a technika nie sú izolované od bežného života, ale sú jeho súčasťou. Pre návštevníkov INCHEBY bola príťažlivá aj výstava Veda netradične, ktorá bola súčasťou festivalu. Organizovalo ju Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré priblížili širokej verejnosti vedu a techniku populárnou formou. Návštevníci si mohli exponáty doslova ohmatať a presvedčiť sa, že veda vie byť aj hravá.
Ing. Ján Nemec, AMAVET

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre