Krajina, kde je najlepšie (1)

Opäť je tu čas dovoleniek. Mnohí ich strávia sladkým ničnerobením pri mori, no čoraz väčší počet ľudí sa rozhoduje spoznávať cudzie krajiny a objavovať ich zaujímavosti. Hovorí sa však: Všade dobre, doma najlepšie. A treba dodať, že aj Slovensko má množstvo zaujímavostí, ktoré sú neraz jedinečné. Otestujte sa, ako dobre poznáte našu domovinu. Správne odpovede si môžete overiť v časopise Quark na strane 54.

1. Neďaleko Bratislavy sa nachádza z hľadiska flóry a fauny unikátna a veľmi zaujímavá lokalita Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Jedinečnosť územia dokumentuje výskyt 234 druhov húb, 110 druhov lišajníkov, 100 druhov machov a 1 100 druhov rastlín. Rastú tu viaceré sucho- a teplomilné spoločenstvá so vzácnymi a chránenými druhmi rastlín a živočíchov, ako aj zvyšky pôvodných teplomilných dúbrav. Je tu aj lokalita s horninovými zvyškami z treťohorného mora, ktorých vek sa odhaduje na 14 až 16 miliónov rokov, so skamenelinami morských živočíchov. Lokalita sa volá

a) Sonneberg

b) Monatberg

c) Sandberg

d) Thebenberg

2. V Bratislave, resp. v jej časti Petržalka sa nachádza Sad Janka Kráľa. Mohutné vzácne stromy a etážové kroviny dopĺňa drobná architektúra. Tento sad je v rámci Európy ako verejný park

a) najvzácnejší

b) najväčší

c) najstarší

d) najkrajší

3. Neďaleko obce Bešeňová sa nachádza Chránená prírodná pamiatka Bešeňovské travertíny. Vďaka vhodným prírodným podmienkam tu vzniklo travertínové pole, ktorého vznik ovplyvnili mnohé faktory – teplota vody a jej chemický obsah, prítomnosť organizmov a CO2 vo vode, geologické podložie a pod. Travertín je druh

a) granitu

b) zlepenca

c) kremenca

d) vápenca

4. V Slovenskom rudohorí sa nachádza unikátny prírodný fenomén – Ochtinská aragonitová jaskyňa. Aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných dutinách. Aragonitové jaskyne sú veľká vzácnosť – Ochtinská je jediná svojho druhu v Európe, pričom na svete sú doteraz sprístupnené len

a) dve

b) tri

c) štyri

d) päť

5. Nádherná Dobšinská ľadová jaskyňa je najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku a jedna z najväčších v celej Európe. Patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. V roku 1887 tu ako v prvej jaskyni v Európe zaviedli

a) prehliadku vo vláčiku

b) fašiangové karnevaly

c) liečebné sanatórium

d) elektrické osvetlenie

6. Kvôli špecifickým vlastnostiam a jedinečnosti, ktorými sa studenovodný gejzír v Herľanoch podstatne odlišuje od svetových gejzírov, ho možno právom pokladať za svetovú raritu. Podobné gejzíry sa nachádzajú iba na Islande. Herliansky gejzír je výsledkom vrtných prác, pričom sa aktivizoval vrtom hlbokým

a) 404,5 m

b) 450,8 m

c) 503,2 m

d) 572, 6 m

7. Slovensko má niekoľko botanických záhrad. Najraritnejšia je na Lomnickom štíte, ktorá sa v Európe považuje za

a) najvyššie položenú

b) najrozsiahlejšiu

c) najstaršiu

d) najbohatšiu na druhy

8. Vysoké Tatry sa považujú za najmenšie veľhory sveta. Je tu 29 vrcholov prevyšujúcich 2 000 m n. m. a desať vrcholov s výškou nad 2 500 m n. m. Jedine na území TANAP-u sa vyskytuje endemický druh živočícha. Je to

a) svišť vrchovský tatranský

b) hraboš tatranský

c) hraboš snežný

d) kamzík vrchovský tatranský

R
Foto pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre