Kritická strata biodiverzity

Na 58 percentách povrchu Zeme už klesla úroveň biodiverzity pod takzvaný bezpečný limit. Strata biodiverzity teda dosiahla už na viac než polovici zemského povrchu úroveň, keď začína byť otázne, či ekosystémy týchto území vôbec dokážu uživiť miestnu ľudskú populáciu. Tim Newbold z University College London uvádza, že detaily vzťahu medzi biodiverzitou a fungovaním ekosystémov zostávajú aj naďalej záhadou. Vedci však už vedia, že v mnohých častiach sveta budú musieť ľudia čoskoro aktívne zakročiť, aby zachránili fungovanie ekosystémov. Sú však aj vedci, ktorí zastávajú názor, že je ešte priskoro hovoriť o začínajúcej ekologickej katastrofe. Títo výskumníci uznávajú úctyhodný rozsah Newboldovej štúdie, myslia si však, že na to, aby sme dospeli k definitívnym výsledkom, je potrebné vykonať viac práce aj na lokálnej úrovni. Predchádzajúci výskum došiel k záveru, že ak biodiverzita pôvodných druhov konkrétnej lokality klesne pod 90 percent úrovne spred začiatku škodlivej ľudskej činnosti, fungovanie ekosystému je ohrozené. Newboldov tím analyzoval databázu údajov 39 100 druhov žijúcich v 18 600 lokalitách. Svetová mapa, ktorú zostavili spolu s výskumníkmi z CSIRO, ukázala, že priemerná biodiverzita pôvodných druhov sveta klesla na 84,6 percenta.

3-6-biodiverzita

JK

Ilustrácia CSIRO/ University College London