Kvantový internet na obzore

Čínski vedci uskutočnili prenos dát pomocou kvantovej komunikácie na rekordnú vzdialenosť.

Vďaka internetu máme z pohodlia domova a takpovediac na dosah ruky aj tie informácie, ktoré sme kedysi museli získavať prácnym vyhľadávaním v knižniciach či archívoch. Vďaka emailovej službe sme zase oslobodení napríklad od písania klasických listov, ktoré – priznajme si to – mali svoje čaro (najmä keď boli písané rukou). No a mladá generácia si už život nevie predstaviť bez sociálnych sietí, umožňujúcich temer okamžité šírenie správ, odkazov, fotografií či iných dokumentov. Jedným z hlavných a zrejme aj najnebezpečnejších nedostatkov elektronického prenosu údajov každého druhu je to, že sa k nim možno pomerne jednoducho dostať a prípadne ich zneužiť. Zaručiť bezpečný prenos údajov, a teda znemožniť ich odpočúvanie, by mala nová metóda prenosu na báze kvantovej kryptografie, ktorá využíva kvantové šifrovanie (kódovanie) údajov. Zatiaľ čo klasická kryptografia využíva na utajenie prenášaných informácií metódy matematiky, informatiky či klasickej fyziky, kvantová kryptografia využíva poznatky kvantovej fyziky. Tá ponúka niekoľko možností, ktoré možno uplatniť pri prenose údajov, pričom v súčasnosti sa experimentuje najmä s metódou označenou QKD, čo znamená Quantum Key Distribution, čiže kvantová distribúcia kľúčov. Bez toho, aby sme zachádzali do podrobností vyžadujúcich znalosť kvantovej fyziky možno stručne povedať, že pri metóde QKD sa správa zasiela prostredníctvom individuálnych fotónov (kvánt svetla) v stave kvantovej superpozície. Na experimentovanie s kvantovou komunikáciou a kódovaním slúži aj čínska družica Micius, vypustená na obežnú dráhu v auguste 2016. Začiatkom tohto roku sa prostredníctvom tejto družice podarilo uskutočniť bezpečný prenos údajov na báze QKD na rekordnú vzdialenosť 7 600 km. Vedci z Pekingu zaslali kolegom v Rakúsku podobizeň Miciusa (čínsky vedec z 5. storočia, po ktorom je družica pomenovaná). Z Viedne do Číny putoval obrázok Erwina Schrödingera, jedného zo zakladateľov kvantovej fyziky. Éra kvantového internetu sa blíži…

Foto University of Science and Technology of China

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 03/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre