Kým zasvieti stromček

Johansen Viggo: Veselé Vianoce

Neodmysliteľným symbolom Vianoc sa stal vianočný stromček. Obľúbili si ho ľudia na celom svete.

Človek dlhé veky videl v stromoch záblesk božského, dokonca ich uctieval ako božstvá, a tak sa strom stal symbolom odkazujúcim nie na seba samého, ako skôr na to, čo predstavuje. Najpravdepodobnejší prvý vianočný stromček sa spája s menom anglosaského misionára Winfrida, ktorý vstúpil do dejín ako sv. Bonifác, apoštol a patrón Nemecka. Na Vianoce roku 724 navštívil hesenskú obec Geismar, kde miestni uctievali prastarý dub zasvätený hromovládcovi Thorovi. Keď Bonifác zoťal strom, za polomom mala vyrásť jedľa. Prekvapeným ľuďom ju prikázal ozdobiť sviečkami. Zvyk zdobiť vianočný stromček sa začal šíriť Európou, o čom svedčia kusé správy z rôznych miest a storočí. Napríklad v Rige, hlavnom meste Lotyšska, je tabuľka, kde stojí v ôsmich jazykoch, že tu bol ozdobený prvý vianočný stromček v roku 1510. O sto rokov mladší list (1603) hovorí, že v Štrasburgu sa rozšíril zvyk dávať darčeky a sladkosti pod borovicu, čo malo symbolizovať zasľúbenú zem pri strome života, symbole Ježiša Krista. V strednej Európe sa objavoval vianočný stromček až do čias reformácie, keď začal platiť zákaz zobrazovania betlehemov. Keďže bolo povolené ozdobovať stromčeky, katolíci takéto stromčeky považovali až do počiatku 19. storočia za protestantský zvyk. V roku 1800 Žofia Šarlota z Mecklenburgu-Strelitzu, manželka britského kráľa Juraja III., postavila vianočné borovice v Queen’s Lodge vo Windsore. Nechala ich ozdobiť svetlami, červenými jablkami a pripojila figúrky Panny, sv. Jozefa, volčeka a oslíka. Na vrch stromu dala upevniť figúrku malého Ježiša. Takto sa prepojila latinská tradícia s germánskou. Od tých čias nachádzame správy o takto vyzdobenom vianočnom strome v mnohých európskych mestách a na aristokratických dvoroch vo Viedni, Orléanse, Zürichu či v Prahe. Je zaujímavé, že pred vatikánskou Bazilikou sv. Petra sa vianočný strom objavil prvý raz až v roku 1982 za pontifikátu sv. Jána Pavla II. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že vianočné námestie vo Vatikáne zdobil aj strom zo Slovenska. Vyrástol v Zázrivej a vatikánske Námestie sv. Petra okrášľoval v roku 1994.

R
Foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre