Mladí vedci sa zomkli pre vedu

Mladí vedci si na Slovensku dokázali k sebe nájsť cestu aj v čase, kedy ich pracovné povinnosti boli do značnej miery ovplyvnené opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19.

Využitím formátu Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov, ktorý každoročne prinášajú vedci SAV pod hlavičkou OZ Preveda je aktuálne na online konferencii prezentovaných 178 štúdií študentov VŠ, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov SAV a univerzít. Teší nás, že medzi nimi nájdete aj práce zahraničných autorov.

XII. ročník ponúka excelentné práce z oblastí prírodných vied, biomedicíny, chémie, analytiky, ekológie, biofyziky a biotechnológie. Mladá vedecká obec dokázala veľmi rýchlo nabehnúť na online systém, ktorý umožňuje okrem samotnej prezentácie príspevkov propagovať jednotlivých autorov prác, ako aj špičkové vedecké tímy. Prezentované štúdie sú voľne prístupné pre vedeckú obec a širokú verejnosť. Aktuálne až do konca mája máte možnosť  publikované práce hodnotiť a diskutovať. Veľmi jednoduchou cestou sa tak každý z vás dostane prostredníctvom interaktívnej diskusie k informáciám, ktoré ho zaujímajú. Viete si takto doplniť svoje vedomosti alebo získať všeobecný prehľad o aktuálne riešených odborných problematikách.

Určite sú veľkým lákadlom práce z oblasti virológie, molekulárnej biológie a genetiky, ktorým výborne sekundujú viaceré skvelé práce z oblasti neurovied, problematiky metabolických porúch, kardiovaskulárneho, onkologického výskumu, ale aj štúdium dopadu klimatických zmien a ekologických charakteristík. Práve diskusná interakcia a samozrejme aj samotná kvalita vedeckých príspevkov napomôžu pri výbere najlepších prác a udelení ceny Prevedy 2020. Neodmysliteľnou súčasťou tohto moderného vzdelávania sú erudovaní moderátori jednotlivých odborných sekcií a partneri podujatia, ktorým patrí veľká vďaka za participáciu na tomto skvelom projekte. Link pre prihásenie do konferencie nájdete tu: www.preveda.sk/conference.

Nevieme či sme aktuálne jediná konferencia, ktorá na Slovensku prebieha, každopádne sme radi, za tak veľký počet kvalitných príspevkov. Ceníme si odhodlanie týchto mladých ľudí, ktorí si vážia svoju prácu a pochopili význam neustálej potreby vzdelávania sa a napredovania v oblasti vedy a výskumu.

Realizačný tím OZ Preveda
Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV
Pavol Farkaš, CHÚ SAV
Foto Preveda