Nanočastica zo spiruliny

Foto KCL

Vedecký tím z Čínskej univerzity a z univerzity v Manchestri zhotovil nanočastice z biologicky rozložiteľného materiálu – riasy spiruliny (Arthrospira platensis). Spirulina, ktorá sa predáva ako potravinový doplnok, slúžila v dobe Aztékov ako zdroj obživy. Biologická rozložiteľnosť je v technológii výroby nanočastíc novým konceptom – vďaka magnetickým vlastnostiam ich obalu je totiž možné kontrolovať rýchlosť, akou sa rozkladajú. Magnetické polia umožňujú veľmi presne ovládať nanočastice na diaľku v špeciálnych biologických roztokoch a uvoľňovať z nich silné liečivá, ktoré sú schopné napádať rakovinotvorné bunky. Cieľom vedeckého tímu nie je zhotovenie zložitého mikrorobota, ale priame využitie inteligentných materiálov z prírody, ktoré sú svojimi prirodzenými vlastnosťami a chemickými komponentmi predurčené na využitie v medicíne. Nanočastice zo spiruliny majú fluoreskujúce vnútro a magnetické vlastnosti, vďaka ktorým je ich navigácia v tele pomocou metód fluorescenčného zobrazovania a magnetickej rezonancie pomerne jednoduchá. Okrem schopnosti rozpoznať zmeny v okolitom prostredí súvisiace so začiatkami ochorenia je najväčším potenciálom nanočastíc prienik do ťažko prístupných telesných dutín a minimálna invazivita, čo z tejto technológie robí sľubný prostriedok na diagnostikovanie chorôb v budúcnosti.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 03/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre