Nebezpečný priemysel

Koncom 19. storočia začali populácie stavovcov rýchlo upadať. Bolo to v období, keď industrializácia dosiahla svoj vrchol. Profesor Yun-XinFu z Texaskej univerzity uviedol, že rozvoj priemyslu je najprirodzenejším vysvetlením úbytku populácií stavovcov v danom časovom období.
Fu a Haipeng Li z Čínskej akadémie vied a ich tím prišli k tomuto záveru na základe zrevidovania tisícov vedeckých článkov o genetickej diverzite stavovcov. Vďaka tejto snahe získali genetické údaje 2 764 druhov stavovcov, z ktorých 600 je v súčasnosti ohrozených. Fu a Li vytvorili model mapujúci, kedy tieto ohrozené druhy začali výraznejšie upadať. Zistili, že pred 123 rokmi začala populácia ohrozených druhov klesať o približne 25 percent každých 10 rokov. Rýchly úpadok populácií, bežný pri ohrozených druhoch, je veľkým zásahom pre genetickú diverzitu. Ochranárska činnosť sa doteraz bežne zameriavala na udržiavanie genetickej diverzity v rámci konkrétneho druhu, ale Fu je presvedčený, že ochrana ekosystémov a prirodzeného životného prostredia by mali mať vyššiu prioritu.

JK

Foto Pixabay