NEWTON Dictate 5, softvér pre prepis reči, poháňa neurónové srdce

Spoločnosť NEWTON Technologies, líder v hlasovom rozpoznávaní slovanských jazykov, uvádza na trh piatu verziu programu NEWTON Dictate. Nová verzia využíva neurónové siete a ponúka výrazne presnejší a rýchlejší prepis reči. Novo je možné naučiť program vlastné slová z dokumentov užívateľa a pristupovať k textovým a hlasovým záznamom cez webové úložisko NEWTON Cloud.

Pre zahájenie vývoja piatej verzie bol dôležitým medzníkom rok 2015, kedy boli implementované  hlboké neurónové siete pre automatický prepis reči z audio a video nahrávok. Významné zlepšenie kvality prepisov inšpirovalo celý tím k myšlienke poskytnúť tuto technologickú novinku i širokej verejnosti.

Nová verzia NEWTON Dictate 5 prináša:

  • o 25 % rýchlejší a presnejší prepis reči
  • rozšírenú slovnú zásobu
  • jednoduché pridávanie nových slov z dokumentov užívateľa
  • vylepšenú funkciu automatického čiarkovania
  • prístup k dokumentom odkiaľkoľvek vďaka novej službe NEWTON Cloud
  • voliteľné licencovanie programu formou predplatného

 

NEWTON Dictate predstavuje jedinečné riešenie pre písanie dlhších textov. Je vhodný nielen pre obchodnú korešpondenciu, ale vďaka mnohým slovníkom, obsahujúcim viac ako milión výrazov z odbornej terminológie, prináša znateľnú úsporu času užívateľom v štátnej správe, justícii, zdravotníctve i ďalších oboroch.

„Nová verzia posúva hranice vytvárania dokumentov hlasom. Implementáciou samoučiacej neurónovej siete a štvornásobne obsiahlejších slovných databáz sme významne zvýšili presnosť  prepísaného textu. Tiež sme zrýchlili prepis a dosiahli vyššiu spoľahlivosť pri použití zabudovaných mikrofónov v počítači. Priebežné učenie z hlasu užívateľa prináša mimo iné i výrazne lepšie výsledky pri zhoršených zvukových podmienkach,“ popisuje prednosti piatej verzie Stanislav Čihák, riaditeľ spoločnosti NEWTON Technologies, a. s.

Novinkou piatej verzie je prepojenie s webovým úložiskom NEWTON Cloud, ktoré umožňuje veľmi jednoduché prenášanie nadiktovaných textov medzi mobilným zariadením a počítačom. Využívaním tejto služby získa užívateľ prístup i k doplnkovým funkcionalitám. Jednou z nich je napríklad funkcia automatického prepisu hlasových záznamov a ďalšie budú postupne pribúdať.

NEWTON Dictate 5 je dostupný vo verziách Business a Professional. Verzia Business je určená pre bežné kancelárske využitie. Verzia Professional obsahuje navyše odborný slovník podľa vlastného výberu a je určená odborníkom z rôznych profesijných oblastí. Upgrade zo starších verzií produktov a 14-ť dennú skúšobnú verziu je možné objednať cez webové stránky www.newtondictate.sk.

 


O NEWTON Technologies
Spoločnosť NEWTON Technologies, a. s., je lídrom vo vývoji a implementácií technológií prevodu reči do textu pre slovanské jazyky. Tieto technológie sú otvorené pre implementáciu do produktov tretích strán. Ich technológie využíva sesterská skupina NEWTON Media pre on-line monitoring televízneho a rozhlasového vysielania a vyhľadávania vo svojom rozsiahlom audiovizuálnom archíve. Spoločnosť tiež dodáva profesionálnu diktovaciu techniku svetových značiek Philips a Olympus a ponúka prepis audiovizuálnych záznamov na zákazku.