NOVÝ FENOMÉN na Slnku

Radoslav Bučík
Radoslav Bučík

Slovenský astrofyzik Radoslav Bučík študuje veľkorozmerné vlny v atmosfére Slnka sprevádzané emisiou energetických častíc anomálneho zloženia. Jeho objavy môžu priniesť nový pohľad na pochopenie urýchľovania častíc vo vesmíre.

Obrovské cunami šíriace sa pozdĺž povrchu Slnka, ktoré objavila sonda SOHO, nie sú dodnes objasnené. Ide o extrémne vlny, ktoré dosahujú šírku asi 100-násobku a výšku asi 10-násobku Zeme. Ich rýchlosť je minimálne milión km/h a teplota viac ako 10 miliónov ºC, teda sú horúcejšie ako samotný povrch Slnka. Zvyčajne ich pozorujeme pri mohutných výronoch hmoty zo Slnka, tzv. CME (coronal mass ejection). Špekuluje sa, či tieto cunami nie sú vlastne rázové vlny, doteraz pozorované len nepriamo. Zo Slnka unikajú aj energetické častice anomálneho zloženia s hojným zastúpením ťažkých iónov a vzácneho izotopu hélia  3He. Predpokladá sa, že toto podivné zloženie sa vytvorí v doteraz nie celkom pochopených procesoch spojených s anihiláciou magnetických siločiar na Slnku. Naviac nie je jasné, či sa pritom častice urýchlia na pozorované energie, a tiež to, ako uniknú zo Slnka. K objasneniu týchto procesov by mohol pomôcť nový fenomén, pozorovaný kozmickou sondou STEREO-A, keď vlny cunami sprevádzali aj energetické častice s anomálnym zložením. Sonda STEREO-A predbiehajúca Zem o 22°/rok mala v určitom období priamy výhľad na zdroje týchto častíc, ktoré sa nachádzajú na pravom okraji Slnka. Zaujímavosťou je, že CME vtedy neboli pozorované. Toto môže mať fundamentálny dosah na pochopenie produkcie energetických častíc vo vesmíre, keďže aj relatívne slabý röntgenový záblesk je schopný generovať tlakové vlny, ktoré môžu urýchliť častice.

Tajuplné cunami na Slnku
O nových fyzikálnych javoch na Slnku príde do letného špeciálu Vedy v centre – Vedeckej kaviarne 14. júla 2016 o 17.00 h porozprávať slovenský astrofyzik RNDr. Radoslav Bučík, PhD., pôsobiaci v Inštitúte Maxa Plancka pre výskum Slnečnej sústavy a na Univerzite Georga Augusta, Göttingen, Nemecko. Prednáška sa bude konať v budove Centra vedeckotechnických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A na bratislavskej Patrónke. V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Pravidelnú vedeckú kaviareň organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Raz do roka – práve v júli, sa v nej predstavujú mladí pracovníci, ktorí sa presadili svojou vedeckou prácou v zahraničí. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Komentáre