Oblek aj do pece

Ochranný oblek pre prácu v jadrovej elektrárni vydrží teplotu až 1 000 °C.

Novú tkaninu vyvíjali pracovníci ruskej spoločnosti NPP Teplotechnologija dva roky. Hlavný inžinier 2. bloku Belojarskej jadrovej elektrárne Vladimir Carevskij, ktorý sa na vývoji ochranného obleku podieľal, uviedol, že tie to obleky boli vyrobené na objednávku pre ich jadrovú elektráreň. Ak na tkaninu dopadne rozžeravený kvapalný sodík, začne sa uvoľňovať plyn, ktorý vytvorí plynový vankúšik, po ktorom sodík stečie. Vďaka tomu oblek zaisťuje bezpečnosť pracovníkov pri manipulácii s kvapalným sodíkom. Nové ochranné obleky si obliekajú pracovníci prevádzkovaných blokov Belojarskej JE vtedy, keď vykonávajú údržbu zariadení, v ktorých môže dôjsť k úniku kvapalného sodíka. Hoci je pravdepodobnosť toho, že sodík počas údržby unikne zo zariadenia zanedbateľná, v novom obleku sú pracovníci chránení aj pred takýmito málo pravdepodobnými faktormi. Tekutý sodík je chladiacou kvapalinou v tzv. rýchlych množinových jadrových reaktoroch. Do tejto skupiny patrí aj reaktor BN-800, ktorý sa považuje za najmodernejší rýchly reaktor chladený sodíkom v komerčnej prevádzke. Reaktory tohto typu efektívnejšie využívajú prírodné zásoby uránu na výrobu elektrickej energie a súčasne produkujú menší objem jadrového odpadu ako staršie typy reaktorov.

R
foto Rosatom

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.