Od pádu a nálezu meteoritu Košice uplynie desať rokov

Druhý najväčší úlomok meteoritu Košice o hmotnosti 2,16 kg.

28. februára si pripomenieme nevšednú astronomickú udalosť – 10. výročie pádu meteoritu Košice, ktorý bol viac ako 1000-krát jasnejší ako Mesiac v splne.

V tento deň nepracovali fotografické kamery Európskej bolidnej siete v Starej Lesnej a v Modre pre vysokú oblačnosť a dážď. Meteorit ale zaznamenali detektory jasu oblohy na bolidových staniciach v Českej republike a v Rakúsku a pomohli určiť čas, trvanie a približnú jasnosť bolidu.

Na základe záznamov z dvoch bezpečnostných kamier v Maďarsku sa pracovníkom Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove dr. P. Spurnému a dr. J. Borovičkovi podarilo určiť atmosférickú dráhu bolidu a vypočítať pravdepodobné miesto dopadu meteoritu. Vo výške 39 km nad zemským povrchom došlo k najväčšej explózii, pri ktorej sa veľká časť telesa rozpadla. Malá časť hmoty sa postupne brzdila a dopadla na zem vo forme meteoritov západne od Košíc, povedal doc. Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

Expedícia zameraná na hľadanie úlomkov meteoritu pod vedením doc. Svoreňa z Astronomického ústavu SAV a dr. Tótha z Univerzity Komenského našla už 20. marca 2010 v okolí obce Vyšný Klátov prvé dva úlomky. Vypočítaná dopadová elipsa mala plochu 17,5 km2 a siahala od Vyšného Klátova až po zoologickú záhradu v Kavečanoch. V ďalších týždňoch bola prehľadaná celá oblasť. Výsledkom bolo 218 úlomkov s hmotnosťami od 0,5 g do 2,37 kg o súhrnnej hmotnosti 11,28 kg.

Napriek tomu, že ide o bežný typ meteoritu z hľadiska jeho zloženia, meteorit Košice je veľmi výnimočný prípad. Zo 70 561 záznamov o meteoritoch v medzinárodnej databáze (stav k 21. februáru 2020), len necelé tri desiatky majú známu atmosférickú dráhu, na základe ktorej vieme určiť, z ktorej časti slnečnej sústavy k nám telieska prišli. Hovoríme im meteority s rodokmeňom a meteorit Košice bol v čase nálezu len 15. prípadom na svete, povedal astronóm.

Priemet dráhy meteoroidu Košice v slnečnej sústave. Čiarkovane je vyznačený interval možných hodnôt kvôli nepresnosti určenia dráhy.

Meteorit je tvorený hlavne olivínom, prítomný je aj pyroxén a ďalšie doplnkové minerály. Obsahuje tiež železo vo forme kamacitu a taenitu s vysokým obsahom niklu. Klasifikovaný je ako chondrit H5. Priemerná hustota úlomkov je 3420 kg⋅m-3. Počiatočná hmotnosť meteoroidu bola odhadnutá na 3500 kg, čo zodpovedá priemeru 1,25 m. Z atmosférickej dráhy bolidu je možné určiť aj jeho dráhu pred vstupom do atmosféry Zeme. Ide o teleso, ktoré k nám prišlo z vonkajšej strany hlavného pásu asteroidov.

Úlomky meteoritu Košice sú uložené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a Východoslovenskom múzeu v Košiciach a jeden menší úlomok je aj v obci Vyšný Klátov. V obci Vyšný Klátov a jej okolí, na mieste nálezu prvých úlomkov, bol v spolupráci Astronomického ústavu SAV a Univerzity Komenského s obcou zriadený náučný chodník s 8 tabuľami v slovenčine a angličtine.

Monika Hucáková, SAV

Komentáre