Odhalený Parkinson

Parkinsonova choroba postihuje mozog a vyvíja sa najčastejšie po 60. roku života, foto parkinson.org

Pri neurodegeneratívnych ochoreniach, akými sú Parkinsonova či Alzheimerova choroba, sa zvyknú v neurónoch hromadiť nesprávne poskladané bielkoviny. Tie vedú zdravé proteíny v týchto bunkách k tomu, aby sa tiež začali chybne preskupovať. Bunky, v ktorých sa začne takáto reťazová reakcia, degenerujú a nakoniec odumrú. Schopnosť monitorovať miesto výskytu poškodených bielkovín je kľúčom k odhaleniu oboch spomínaných chorôb a k rozvoju ich liečby. Tímu Richarda Karpowicza z americkej Pennsylvánskej univerzity sa podarilo vyvinúť nové metódy na monitorovanie a kvantifikovanie vstupu chybne poskladaných bielkovín do neurónov pri Parkinsonovej chorobe, aj čo sa s nimi stane po tom, ako sa do týchto neurónov úspešne prebojujú. Bielkovina alfa sinukleín sa nachádza vo všetkých neurónoch a ukazuje sa, že v nich reguluje uvoľňovanie neurotransmiterov. Tie slúžia na prenos impulzu a umožňujú tak ďalšie šírenie podráždenia v nervovom systéme. Zle poskladaný alfa sinukleín sa začne hromadiť do takzvaných amyloidových vláken – hlavnej zložky Lewyho teliesok, hmoty ničiacej neuróny pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.