Palivo minulosti palivom budúcnosti

Plyn sa stáva čoraz obľúbenejším alternatívnym palivom. Svoje uplatnenie nachádza vo verejnej doprave, firemných flotilách aj v osobných vozidlách.

V prospech plynu ako paliva pre vozidlá hovorí jednoduchá rovnica: Ak človek veľa jazdí, rýchlo sa mu vyplatí. V každom prípade je však dobre pred definitívnym rozhodnutím dva razy merať. Nemožno totiž zamlčať, že ak nie je auto skutočne kvalitné, po čase sa na ňom prejaví väčšie zaťaženie plynovými nádržami alebo neoriginálnym palivom. A to nehovoríme len o prestavbách, na ktoré sa reč skrúti najčastejšie, pretože ani originálne plynové autá sa v našich končinách nijako významne nepredávajú a z masívneho odbytu klasiky odhrýzajú len desatiny percent. Iný pohľad na plyn ako palivo ponúka ekologické hľadisko. A tu tkvie odpoveď, prečo výrobcovia automobilov hovoria o obrovskom potenciáli stlačeného zemného plynu, známeho pod skratkou CNG (CNG – Compressed Natural Gas), a prečo sa vo veľkých mestách stáva doménou nielen mestskej hromadnej dopravy. Má totiž výrazne nižšiu produkciu škodlivín, v prípade CO2 dokonca nižšiu ako pri vozidlách na LPG.

Význam metánu

Zemný plyn predstavoval jedno z prvých palív na pohon motorových vozidiel so spaľovacími motormi. Vzhľadom na nástup motorovej nafty a benzínu od neho výrobcovia motorových vozidiel upustili. Súčasné automobilky tak objavujú palivo minulosti, ktoré má všetky predpoklady stať sa palivom budúcnosti. CNG je jednou z troch alternatív, ktoré v roku 2001 vyhlásila Európska komisia za schopné potenciálne nahradiť klasické motorové palivá z viac ako 5 % (ďalšie dve sú biopalivá a vodík).

Navyše – na rozdiel od LPG je CNG prírodným palivom, takže predstavuje ľahko dostupný zdroj mnohonásobne presahujúci zásoby ropy. Zemný plyn je horľavý plyn, ktorý sa získava v prírodných náleziskách a uskladňuje sa v podzemných zásobníkoch. Skladá sa zo zmesi uhľovodíkov, pričom presné zloženie závisí od zdroja zemného plynu. Hlavnou zložkou je metán a práve jeho podiel je rozhodujúci pre chod motora – čím vyšší je podiel metánu, tým vyšší je energetický výnos, teda aj výkon motora. Podľa odborníkov sú zásoby zemného plynu také veľké, že pri súčasnej spotrebe vydržia približne dvojnásobne dlhšie ako ropa. Všetko svedčí o tom, že stávka na CNG je rozhodne stávkou na istotu, pretože keď aj ľudstvo úplne vyčerpá jeho zásoby, je tu stále možnosť v podobe biometánu (obsahuje až 95 % metánu), ktorý možno vyrábať z prírodných odpadov a z takzvaných energetických rastlín.

Vysoké oktány

Škoda Octavia Combi

Hlavnou zložkou CNG je metán (vyše 90 %), na rozdiel od LPG, kde hrá prím propán a bután. Metánu vďačí CNG za svoju ekologickú stránku, pretože ten pri spaľovaní, na rozdiel od ostatných fosílnych palív, produkuje najmenej CO₂. CNG je 200-krát stlačený zemný plyn, ktorý zostáva v plynnej forme. Inými slovami – zemný plyn sa stláča pod tlakom 20 a viac (22, 25) MPa, čo je vyše 200 atmosfér. Takto stlačený plyn má oktánové číslo 130, čo znamená, že je v porovnaní s benzínom s bežným oktánovým číslom 95 podstatne odolnejší proti samovznieteniu, navyše vysoké oktánové číslo umožňuje motoru pracovať aj v oblasti výrazného ochudobnenia palivovej zmesi, čím sa zvyšuje odolnosť proti klepaniu motora. CNG sa lepšie zmiešava so vzduchom, rovnomernejšie plní valce, a je tak ohľaduplnejší k motoru vozidla. Prirodzene, optimálna prevádzka s CNG sa dá dosiahnuť len s motorom upraveným na tento typ paliva. V porovnaní s benzínom sú úspory v spotrebe asi 60 % a v porovnaní s naftou asi 40 %. Z hľadiska znečisťovania životného prostredia je záťaž zo spaľovania minimálna – až 30 % menej CO2, nízke emisie NOx i CO, nulové emisie síry a karcinogénnych aromatických látok, no najmä takmer nulové emisie pevných častíc.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

R
foto Volkswagen, antares, Škoda, TurboSquid

Komentáre