Podpora vedy na Slovensku jubiluje

Akademikom a vedcom zabezpečuje prístup k významným informačným zdrojom. Širokej verejnosti približuje vedu prostredníctvom popularizačných aktivít a školstvu vďaka zberu štatistických údajov sprostredkúva potrebné dáta a informácie. To sú len niektoré z aktivít, ktoré v súčasnosti zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií SR. V tomto roku slávi toto synonymum podpory vedy na Slovensku 80. výročie svojho vzniku.

Počas svojej osemdesiatročnej histórie prešlo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) cestu od technickej knižnice až po národné informačné centrum, ktoré svojimi aktivitami podporuje výskum, vývoj, inovácie i vzdelávanie.

Komplexné informačné systémy

V súčasnosti sa v špecializovanej vedeckej knižnici najčastejšie skloňujú trendové termíny ako otvorený prístup či otvorená veda. Kľúčovým je zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom. Vďaka nim sa stáva obsah svetových databáz z rôznych oblastí a výskumu dostupným aj u nás. CVTI SR buduje a prevádzkuje komplexné informačné systémy pre výskum a vývoj. S otázkami o ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácie prichádzajú slovenskí vedci do Národného centra transferu technológií. So zapojením sa do medzinárodnej spolupráce pomáhajú Národné kontaktné body pre Horizont 2020 či priamo Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). A overiť si prototyp či vyskúšať si digitálne technológie umožňuje kreatívna dielňa FabLab.

Ako priblížiť výskum

Popularizácii vedy a techniky sa v CVTI SR venuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT). Vďaka nemu mohla verejnosť navštíviť už stovky rôznych popularizačných podujatí. Medzi inými napríklad vedecké kaviarne či celoslovenský Týždeň vedy a techniky. Oceniť prácu vedcov pomáha NCP VaT participáciou na podujatiach Vedec roka SR či Národná cena za vedu a techniku. Vedeckí nadšenci sa môžu dotknúť vedy v Zážitkovom centre vedy Aurelium a o novinkách vo svete vedy si prečítajú v časopise Quark alebo na portáli www.vedanadosah.sk.

Európska spolupráca

Od roku 2008 CVTI SR implementuje viaceré národné projekty spolufinancované z európskych štrukturálnych fondov zamerané na podporu výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania. Významnú spoluprácu na medzinárodnej úrovni v súčasnosti reprezentujú projekty v rámci tzv. Dunajského nadnárodného programu. V prípade projektu EcoInn Danube je CVTI SR v pozícii koordinátora projektu ako jedna z dvoch slovenských inštitúcií, ktoré vôbec takýto post v projektoch programu zastávajú. V roku 2014 prešlo CVTI SR výraznou organizačnou zmenou. Vtedajší Ústav informácií a prognóz školstva bol zlúčený s CVTI SR. Pribudli aktivity súvisiace s dôležitou štatistickou a metodickou činnosťou pre oblasť školstva. Rovnako novou bola múzejná činnosť, ktorú zastrešujú Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave a Múzeum špeciálneho školstva a pedagogiky v Levoči. CVTI SR píše svoju históriu už od roku 1938. Vtedy ešte len ako formujúca sa súčasť Slovenskej vysokej školy technickej Dr. M. R. Štefánika v Košiciach, neskôr ako samostatná Slovenská technická knižnica a od roku 1996 ako Centrum vedecko-technických informácií SR. Vyjadrené číslom – už 80 rokov podpory vedy na Slovensku.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 06/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre