Pohyby očí nás prezrádzajú

3-6 Oci_1Psychológovia dlhodobo skúmajú, ako by mohli odhaliť skreslené odpovede pri testovaní ľudí. Martin Jakubek a Monika Krafčíková, z Univerzity Komenského v Bratislave, sa zamerali na uchádzačov o pracovné miesta. Využili pritom technológiu eye-tracking, čo je metóda sledovania pohybov očí prostredníctvom LCD monitora s monokulárnou kamerou umiestnenou v jeho spodnej časti a špeciálneho softvéru, ktorý získané údaje analyzuje. Počas výskumu sa zaznamenávali pohyby očí 50 pokusných osôb pri vypĺňaní osobnostného dotazníka. Výsledky ukázali, že ľudia v snahe vytvoriť o sebe lepší obraz sú schopní skresľovať odpovede. Jedna skupina skúmaných osôb dostala inštrukcie, aby skresľovala odpovede s cieľom vytvoriť o sebe portrét najvhodnejšieho uchádzača o pracovné miesto. Po prečítaní otázky častejšie zamerali vizuálnu pozornosť priamo na krajné hodnoty odpovedí (platí to pre mňa úplne; neplatí to pre mňa vôbec) a reagovali rýchlejšie. Na druhej strane tí, ktorí odpovedali úprimne, sa pri odpovediach zameriavali na stredné možnosti odpovedí (platí to pre mňa prevažne; ani platí, ani neplatí; platí to pre mňa len málo) a na odpovede potrebovali dlhší čas. Tieto výsledky sú v zhode s už existujúcimi teóriami a tak v budúcnosti metóda sledovania pohybov očí môže pomôcť vylúčiť nevhodné typy ľudí pri výbere na určité pracovné miesta.

R

Foto Pixabay