Populárne tetovania

Sú tetovanie a stály mejkap zdravotne bezpečné? Európska únia sa rozhodla preveriť bezpečnosť a reguláciu atramentov používaných na tetovanie.

Tetovanie je v súčasnosti populárnejšie než kedykoľvek v histórii. V Európskej únii sa zvýšil počet ľudí s tetovaním z 5 % v roku 2003 na 12 % v roku 2016 (60 miliónov ľudí), pričom minimálne polovica z nich má viac než jedno tetovanie.

Spoločné výskumné centrum Európskej únie (JRC) sa preto rozhodlo preveriť bezpečnosť a reguláciu atramentov používaných na tetovanie, respektíve na tzv. stály mejkap.

Tretina mladých

Tetovanie je obľúbené najmä u mladých ľudí – 30 % obyvateľov Európskej únie vo veku 16 až 34 rokov má tetovanie (v Spojených štátoch amerických je tento podiel ešte väčší – predstavuje až 40 % obyvateľstva danej vekovej kategórie). Tetovanie vzniká vstreknutím farebného atramentu do pokožky, pričom sa toto vstreknutie robí tak, aby atrament zostal v pokožke do konca života. Vedie to k dlhodobému vystaveniu pokožky vstreknutým chemikáliam, ako aj produktom ich potenciálnej degradácie.

V Európskej únii v súčasnosti neexistuje špecifická legislatíva, ktorá by tetovanie a stály mejkap (polostále tetovanie pripomínajúce mejkap) regulovala. Napriek tomu pre ne, tak ako pre každý iný spotrebný výrobok, platí smernica 2001/95/EC, podľa ktorej môžu byť na trh uvedené len bezpečné výrobky.

Sto farbív a prísad v atramente 

Väčšina tetovacích atramentov sa do Európskej únie priváža zo Spojených štátov amerických, ale atramenty na stály mejkap sa vyrábajú aj v Európe.

Tetovacie atramenty obsahujú viac ako 100 rôznych farbív a prísad. Použité pigmenty nie sú vyrábané len na tetovanie a vo všeobecnosti zvyknú obsahovať nečistoty.

Všetky tieto atramenty obsahujú kombináciu viacerých látok, ako aj viac než 100 rôznych farbív a prísad. Použité pigmenty nie sú vyrábané špecificky na tetovania a vo všeobecnosti zvyknú obsahovať nečistoty. Viac než 80 % využívaných farbív sú organické chemikálie a vyše 60 % z nich sú azopigmenty (organické pigmenty dominujúce v žltých, červených a hnedých farbách), z ktorých niektoré môžu vylučovať karcinogénne aromatické amíny, zväčša ako výsledok degradačného procesu v koži alebo ich vystavenia ultrafialovému žiareniu slnka, či vystavenia laserovému žiareniu.

Komplikácie nie sú zmapované 

Viac ako 80 % farbív používaných pri tetovaní sú organické chemikálie a vyše 60 % z nich sú azofarbivá, z ktorých niektoré môžu uvoľňovať karcinogénne aromatické amíny.

V súčasnosti neexistuje štúdia, ktorá by systematicky zbierala údaje o nežiaducich účinkoch tetovania na zdravie ľudí, takže skutočný rozsah prípadných zdravotných komplikácií (hlavne dermatologického charakteru) zostáva do veľkej miery neznámy.

Väčšina spomínaných komplikácií má len prechodný charakter a týka sa hojenia rán. U približne 5 % ľudí s tetovaním sa však môžu vyskytnúť bakteriálne infekcie, ktorých hrozba rastie s klesajúcou hygienou prostredia, kde sa tetovanie vykonalo. Existujú však aj hlásenia iných zdravotných ťažkostí spôsobených aplikáciou, ale čoraz častejšie aj odstraňovaním tetovaní.

Hrozba rakoviny kože ako dôsledok tetovania nebola doteraz ani potvrdená, ani vyvrátená. Štúdia JRC má za cieľ poskytnúť vedecký pohľad na rozhodovanie, či existuje potreba regulácie v Európskej únii, aby sa zaistila bezpečnosť atramentov a procesov využívaných pri tetovaní a aplikovaní polotrvalého mejkapu.

JK

foto JRC, Pixabay