Poznatky a výsledky z výskumu vedeckej komunikácie na Slovensku

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozýva na tlačovú konferenciu Poznatky a výsledky z výskumu vedeckej komunikácie na Slovensku, ktorá zosumarizuje výsledky medzinárodného projektu Concise, zameraného na skúmanie úlohy vedeckej komunikácie v presvedčeniach a vnímaní spoločnosti.
Na online tlačovej konferencii 29. 1. 2021 o 10.00 h (do 11.00 h) predstavia Peter Guráň, Silvia Miháliková, Lenka Diener a Martin Fero, pracovníci Katedry sociológie FF TU, pohľady slovenskej spoločnosti na to:

  • ako obyvatelia vnímajú vedeckú komunikáciu,
  • ako sa jednotlivci rozhodujú v témach ako je vakcinácia,
  • aké zdroje informácií využívajú na získavanie vedeckých informácií.

Tlačová konferencia je realizovaná v rámci projektu Horizon 2020 Európskej únie na základe dohody o grante č. 824537.

Link na pripojenie sa na tlačovú konferenciu:
https://bit.ly/3bTs0lt

Odkaz na odporúčania z projektu:
http://ff.truni.sk/concise
http://ff.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/katedry/soc/slovakia-policy-brief_concise.pdf

Komentáre