Prepojenia stromov

3-6 lesAž 40 % uhlíka uskladneného v koreňoch stromov mierneho lesného pásma môže vraj pochádzať od susedných stromov. Už dávnejšie sa vie, že ak sa korene dvoch stromov dotýkajú, prenášajú sa medzi nimi živiny. Tamir Klein z Baselskej univerzity vo Švajčiarsku zistil, že uhlík sa medzi stromami prenáša, aj keď sa ich korene nedotýkajú, čo poukazuje na doteraz nedocenenú zložitosť prepojení medzi stromami v lesoch. Kleinov tím pomocou lesného žeriavu vystavil koruny 40 metrov vysokých nórskych smrekov pôsobeniu priemyselného plynného oxidu uhličitého. Použitý uhlík mal jedinečnú izotopickú stopu, ktorá umožnila sledovať jeho prúdenie cez stromy. Prenos uhlíka medzi stromami bol taký intenzívny, že aj korene rozdielnych stromov mali takmer identickú izotopickú stopu, čo naznačuje, že intenzívne šírenie uhlíka sa neobmedzuje len na jediný druh stromov. Za tento prenos zrejme vďačia stromy mykoríze. V lesných ekosystémoch vstupujú symbiotické huby do vzájomne prospešného vzťahu s koreňmi rastlín a tento vzťah sa označuje ako mykorízna symbióza. V hubách sa totiž tiež našli vysoké koncentrácie použitého izotopu uhlíka.

JK

Foto Pixabay

Komentáre