Prihláste sa do súťaže o cenu Karola Veľkého pre mládež 2021

Máte 16 – 30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte peniaze na ďalšie rozvíjanie vašich aktivít.

Cenu Karola Veľkého pre mládež organizujeme každý rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Udeľujeme ju mladým vo veku 16-30 rokov ľuďom za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Svoj projekt do nej môžete prihlásiť od 9. novembra 2020 do 1. februára 2021. Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, vyberieme v máji 2020 troch víťazov, ktorí od nás dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 11. mája v nemeckom meste Aachen, kde pozveme zástupcov všetkých 27 projektov, ktoré sa dostali do finále.

Termín podania žiadosti: 1. februára 2021

Pravidlá

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež môžete prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:
• podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
• pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,
• slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,
• poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

Podrobné pravidlá súťaže a prihlasovací formulár nájdete na webových stránkach Ceny Karola Veľkého pre mládež.

V prípade otázok kontaktujte ECYP2021@ep.europa.eu.

Oficiálny hashtag súťaže je #ECYP2021.

Cena Karola Veľkého pre mládež 2019

Minulý rok sa hlavným víťazom ceny stali tvorcovia rozhlasovej relácie pre mladých Europhonica IT z Talianska. Druhé miesto získal fínsky projekt Your European Citizenship, v rámci ktorého mohli ľudia spoznať iné európske kultúry a naučiť sa, ako funguje rozhodovací proces na úrovni EÚ. Na treťom mieste sa umiestnilo združenie Moslimovia proti antisemitizmu z Rakúska. Viac o víťazoch sa dočítajte na webe o tejto cene.

Kalendár

Otvorenie prihlášok do ročníka 2020: 9. novembra 2020
Termín podania žiadosti: 1. februára 2021
Výber národných víťazov: 15. marca 2021
Slávnostné odovzdávanie cien v Aachene: 11. mája 2021

Twitter
https://twitter.com/EUyouthprize

Instagram
https://www.instagram.com/euyouthprize

Komentáre