Prof. Ján Vilček s manželkou Maricou a podpredsedom SAV prof. RNDr. Karolom Marholdom, CSc.

Komentáre