Prvé (?) telefóny

Naša ukážka telefónu predstavuje ďalší smer vynálezcovských, konštrukčných aj dizajnérskych riešení najstarších telefónov – minimalizáciu rozmerov.

Malý nástenný telefón

Tak ako v iných technických oblastiach aj pri vývoji telefónov vznikalo viacero rôznych smerov. Ukážkou snahy vynálezcov zlúčiť všetky potrebné funkcie do jedného celku bol telefón, ktorý sme vám predstavili minule. Okrem základných funkcií potrebných na telefonovanie bola skrinka na batérie tvarovo navrhnutá tak, že jej horná plocha mohla byť využívaná aj ako miniatúrny písací stolík (najmä na zaznamenávanie údajov pri telefonovaní). Iný trend vo vývoji telefónov smeroval k ich zmenšovaniu. Telefón, ktorý vám predstavujeme, spĺňal tiež všetky funkcie na telefonovanie. Mal aj slúchadlo s mikrofónom, takže nebolo potrebné hovoriť do vtáčej búdky. Jeho rozmery  (16 × 10 × 7 cm; slúchadlo malo však výšku až 27 cm) boli podstatne menšie ako rozmery nástenného telefónu z minulého čísla (92 × 30 × 21 cm). Výrobca ani dátum výroby nie sú na prístroji uvedené; pravdepodobne ide o výrobok zo začiatku minulého storočia.

Pohľad do útrob telefónu

Ing. Štefan Holakovský
foto autor