PRVÉ (?)telefóny

Telefón, ktorý vám predstavujeme, je ukážkou toho, ako sa tvorcovia snažia využiť dizajn úspešného a osvedčeného technického predmetu a pritom do neho zapracúvajú ďalšie užitočné funkcie.

Revolučným vylepšením dnes predstavovaného telefónu je okrem jeho tvaru aj funkcia, ktorej zvykneme už dávno hovoriť interkom. Umožňoval rýchlu a jednoduchú komunikáciu medzi účastníkmi priamo prepojenými s hlavným telefónom. Podobný aparát sme predstavili aj v májovom čísle Quarku, oproti nemu má ten dnešný namiesto tlačidiel na základni číselník. Pomocou neho môže účastník pripojený na ústredňu voliť číslo ďalšieho pripojeného účastníka, s ktorým chce komunikovať. Na telefóne nie je žiadny údaj o výrobcovi a roku výroby. Odhadujeme rok výroby 1920 až 1930. Šnúra spájajúca telefón so slúchadlom nie je pôvodná. Je nahradená novšou.

Celkový pohľad na telefón
Tento článok z časopisu Quark 6/2017 ste si mohli prečítať vďaka tomu, že ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom. Ďakujeme vám a vážime si vašu priazeň.
[/member]

Ing. Štefan Holakovský
foto autor