Rastliny a slaná pôda

3-6-magazin-slanost-2Rastliny obnovujú rovnováhu iónov prostredníctvom signálov podobných tým, ktoré môžeme vidieť pri zvieratách. V slaných pôdach dokážu rastliny prežiť vďaka signalizácii na báze proteínov kalmodulínov, citlivých na soľ. Tie vedú bunky k tomu, aby pozmenili rovnováhu svojich vnútorných iónov. Liqun Zhao z čínskej univerzity Hebei Normal spracoval štúdiu, ktorá ponúkla inovatívne vysvetlenie tohto procesu, čo by mohlo pomôcť pri šľachtení odrôd poľnohospodárskych plodín odolnejších proti zvýšenej salinite pôdy. Spôsob, akým rastliny riešia problém zvýšeného obsahu soli, má možno rovnaký evolučný základ ako ten, ktorým tento problém riešia zvieratá. Aj v bunkách cicavcov je výroba oxidu dusnatého (zodpovedného okrem iného aj za pohyb impulzov medzi neurónmi, rozširovanie ciev či imunitné odozvy) regulovaná kalmodulínovými signálmi. Odhaduje sa, že asi 932 miliónov hektárov pôd sveta je ovplyvnených salinitou alebo sodicitou. Slaniská nájdeme aj na Slovensku, napríklad v Podunajskej či Východoslovenskej nížine a na Záhorí.

JK

foto Pixabay

Komentáre