RoboCup 2019

Deti zo základných škôl, ale aj stredoškoláci si preveria svoje zručnosti v stavbe a programovaní robotov na 24. ročníku celoslovenskej súťaže RoboCup, ktorá sa uskutoční od 27. 3. do 29. 3. 2019 na Strednej odbornej škole Polytechnickej v Liptovskom Mikuláši.

Cieľom súťaže je rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov a riadenia technologických procesov. Súťaží sa v kategóriách Konštrukcia, Robotická ruka, Dron a v medzinárodných kategóriách RoboCup Junior. V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou. Je to jediná robotická súťaž, ktorá je nielen objektívne hodnotená, ale v ktorej deti pracujú celkom samostatne, bez pomoci svojich vedúcich. Súťažiaci v medzinárodných kategóriách RoboCup Junior môžu postúpiť na turnaj do Austrálie, ktorý sa koná v lete v Sydney. Súťaží sa v kategóriach robotov, ktoré hrajú futbal, dve reálne a jedna simulovaná misia záchranárskych robotov a tvorivé predstavenie robotov na javisku.

Termín na podanie prihlášok je do 15. marca 2019. na stránkach IT Akademie (itakademia.sk).

Komentáre