Roboty v Trenčíne

Štrnásty ročník podujatia Trenčiansky robotický deň sa po troch rokoch úspešne vrátil do areálu výstaviska Expo center v Trenčíne. Kým v roku 2016 sa tejto súťaže zúčastnilo 25 tímov a 94 robotov, v tomto roku to už bolo 55 tímov a 181 robotov.

Žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej zo Žiliny prezentujú svojho robota v súťaži Freestyle. Robot rozoznáva kotúče rôznych farieb – zelená, biela a červená – a triedi ich do pripravených nádob, čo je základ budúcej automatizovanej linky v rámci nastupujúcej priemyselnej revolúcie 4.0.

Medzinárodná súťažná prehliadka robotov v Trenčíne je určená žiakom základných a stredných škôl a umožňuje im prezentovať ich vlastné technické nápady pred očami ich potenciálnych zamestnávateľov a pedagógov vysokých škôl. Už od svojho vzniku je hlavným cieľom popularizácia vedy a techniky, najmä robotiky, medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Každý ročník sa nesie v znamení niektorej z aktuálnych tém z robotiky alebo automatizácie – v tomto roku to boli Ekorobotika a Priemysel 4.0. Začiatkom apríla sa súťažilo v troch kategóriách. Základnou úlohou robota v kategórii Follover bolo prejsť určenú dráhu v čo najkratšom čase. V kategórii DoIt mal robot čo najrýchlejšie vykonať stanovenú úlohu (napríklad lokalizovanie objektu alebo pohyb v bludisku). Čas nerozhodoval v kategórii Freestyle. Všetci súťažiaci mali k dispozícii pätnásť minút na predvedenie svojho robota a zodpovedanie otázok komisii. Medzi sprievodné aktivity podujatia patrili prezentácie robotov a aktivít zúčastnených vysokých škôl a firiem, interaktívne robohranie, digitálne planetárium, ktoré predstavila Hvezdáreň v Partizánskom, 3D tlačiarne a elektrotechnické stavebnice z rôznych stredných odborných škôl. Trenčiansky robotický deň organizuje trenčianska Stredná odborná škola Pod Sokolicami v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a náš časopis Quark je každoročne mediálnym partnerom tejto akcie.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 05/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Text a foto Vladimír Ješko

Komentáre