Rok 2018 pohľadom ornitológov

Mláďatá sovy dlhochvostej, foto Stanislav Harvančík

Od roku 2016 sa na území Slovenska vyskytuje viac ako 360 druhov vtákov. Minulý rok priniesol vzácne pozorovania i úspešné hniezdenia kriticky ohrozených druhov.

Najmenší druh, ktorý sa u nás vyskytuje, je králik zlatohlavý, rozpätím krídel najväčší je orliak morský a najťažší vták na našom území je drop veľký. V roku 2018 sa na našom území objavili viaceré zaujímavosti z vtáčej ríše.

Vzácne pozorovania

Haja červená, foto Vojto Szucs

Ornitológovia zaznamenali dve vzácne pozorovania. Začiatkom júla sa u nás opäť objavil bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus). Tohto dravca v roku 2018 pozorovali počas leta na Liptove. S veľkou pravdepodobnosťou je to jedinec, ktorý pochádza z reintrodukčného programu z Álp, kde pôvodná populácia tohto druhu vyhynula v roku 1913. Predtým bol vierohodne pozorovaný iba v roku 2016 a vieme aj o dvoch nejasných údajoch, po jednom z 19. a 20. storočia. V septembri sa u nás vyskytol dážďovník skalný (Apus melba), patriaci na Slovensku medzi vzácnych hostí. Naposledy ho u nás videli 20. júna 1974 v Piešťanoch, vtedy sa našiel krúžok jedinca pôvodom zo Švajčiarska. Predtým to boli len dve pozorovania z rokov 1949 a 1955. O to väčšie bolo prekvapenie, keď sa 3. septembra 2018 objavili v Michalovciach dva jedince.

Bradáň žltohlavý, foto Stano Harvančík

Odborníkov prekvapila aj sova dlhochvostá (Strix uralensis). Tento druh hniezdi najmä v horských lesoch v stredných a vyšších polohách. Kedysi obýval iba východné Slovensko, ale posledných tridsať rokov už hniezdi aj na strednom a západnom Slovensku. V zimnom období sa veľmi zriedkavo vyskytuje aj v nižších polohách, a to práve na východe. Zima 2017/2018 bola však výnimočná, lebo v nížine na strednom a západnom Slovensku zaznamenali dve desiatky pozorovaní tejto horskej sovy.

Hľadá sa Plamienka

Hybrid penice, foto Roman Slobodník

Kedysi početný druh sovy, v súčasnosti však po nej vyhlasujeme pátranie. Aj tak možno nazvať príbeh plamienky driemavej (Tyto alba). Táto sova sa v minulosti (ešte pred 50 rokmi) vyskytovala takmer na každom družstve či kostole v našich obciach. Tak ako nenápadne a potichu loví, tak sa potajomky vytratila aj z našej krajiny. Dokonca až tak, že niekoľko rokov sme nezaznamenali exaktný prípad hniezdenia. Miernym pozitívom bol rok 2017, keď sa objavil prípad hniezdenia v búdke v okrese Nové Zámky, pričom tam plamienky odchovali pol tucta mláďat. No v minulom roku ostali táto a podobne aj ďalších 60 búdok či historických hniezdisk prázdne. Nádejou ostáva program, ktorý vykonáva Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Strediskom environmentálnej výchovy Dropie. Spoločne vypustili v roku 2018 viac ako 20 plamienok. Šanca, že sa tento druh vráti do svojej pôvodnej krajiny, je o niečo väčšia. Plamienky sa aj niekoľko týždňov po vypustení v oblasti pohybujú a po nociach počuť ich typický a nezameniteľný škrekot.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Roman Slobodník, Martina Brinzíková Badidová
Ochrana dravcov na Slovensku
www.imperialeagle.eu/sk, www.dravce.sk

Komentáre