Rosatom vstupuje na trh s veternou energetikou

Ruská korporácia pre atómovú energiu Rosatom schválila svojej dcérskej spoločnosti OTEK, ktorá má na starosti nejadrové energetické aktivity korporácie, partnerstvo s holandskou spoločnosťou Lagerwey dodávajúcu veterné elektrárne. V priebehu tohto roku obe spoločnosti vytvoria spoločný podnik, ktorý zabezpečí maximálne zapojenie zahraničného partnera pri výstavbe veterných elektrární v Rusku.

Spoločnosť OTEK preskúmala možnosti partnerstva s rôznymi výrobcami veterných elektrární a výber holandskej Lagerwey sa zakladá na jej dlhoročných skúsenostiach v odbore, inovatívnom designe turbín, jednoduchosti prepravy komponentov v ruských podmienkach, úrovni pripravenosti ruského priemyslu na lokalizáciu výroby komponentov a príprave zahraničného partnera na maximálny možný transfér technológie.

„Hovoríme o vytvorení úplne nového priemyselného odvetvia v Rusku,“ povedal Kirill Komarov, prvý zástupca generálneho riaditeľa Rosatomu. „Naša korporácia pred seba postavila nielen úlohu zahájiť výrobu veterných elektrární, ale tiež vytvoriť systém pre technickú reguláciu, prípravu pracovníkov, organizáciu lokalizácie výroby, certifikáciu a tiež rozvoj výskumu a vývoja. Ustavične sa zaoberáme podobnými úlohami pri rozvoji jadrovej energetiky v Rusku a vo svete, takže lepšie než ostatní rozumieme tomu, ako zakladať úplne nové odvetvia.“

„Energetický mix budúcnosti sa formuje na základe nízkoemisných zdrojov, ako je jadro a obnoviteľné zdroje. Rozhodnutie diverzifikovať nízkouhlíkové energetické zdroje je logickým pokračovaním rozvoja činnosti Rosatomu. Okrem toho tieto kroky korporácii umožňujú plniť stratégiu vlády – prechod k ekologicky udržateľnej energetike, ktorá bola stanovená na obdobie 2017 až 2025,“ dopĺňa Komarov.

odľa odhadov Rosatomu predstavuje ruský trh s veternými elektrárňami do roku 2024 potenciál 3,6 GW s obratom 200 miliárd rubľov (zhruba 80 miliárd českých korún) ročne. Dopyt po výstavbe veterných turbín, ich prevádzka a montážne a údržbárske služby sa odhadujú do roku 2024 na 400 miliárd rubľov (zhruba 160 miliárd korún).

Podľa plánov Rosatomu by medzi rokmi 2018 a 2020 mali byť postavené veterné turbíny s celkovým výkonom minimálne 610 MW. Podniky Rosatomu Atomenergomaš a UMATEX Group by mali ročne vyrobiť komponenty a agregáty, vrátane lopatiek vrtúľ, pre elektrárne s minimálne 250 MW inštalovaného výkonu.

 


Spoločnosť Lagerwey má viac ako 40ročné skúsenosti vo vývoji a výrobe veterných turbín, v projektovaní, stavbe a údržbe veterných elektrární a v riadení dodávateľského reťazca.
Spoločnosť OTEK je 100% dcérska spoločnosť Rosatomu, ktorá sa venuje nejadrovým energetickým projektom. Spadá pod ňu spoločnosť VetroOGK, ktorá minulý rok zvíťazila v súťaži na dodávku veterných turbín s celkovým výkonom 610 MW. Holandsko-ruské partnerstvo predpokladá odovzdanie technológií nevyhnutných na výrobu veterných turbín na území Ruska pri dodržaníí minimálne 65% lokalizácie.